ยืดอายุไข่สดให้อยู่ได้นาน สำหรับแม่บ้านมือใหม่

ยืดอายุไข่สดให้อยู่ได้นาน สำหรับแม่บ้านมือใหม่ 01

ก่อนเก็บไข่

1. ไม่ควรล้างไข่ เพราะสารเคลือบบนเปลือกไข่ (bloom) ทำหน้าที่ป้องกันแบคทีเรียและรักษาความสดใหม่ การล้างไข่จะล้างสารเคลือบนี้ไป ทำให้ไข่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

2. เก็บไข่ที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเก็บไข่คือ 4°C (39°F) ซึ่งหมายความว่าควรเก็บไข่ในตู้เย็น โดยไม่ต้องกังวลว่าอุณหภูมิจะเย็นเกินไป

3. เก็บไข่ในช่องวางไข่ ช่องวางไข่ในตู้เย็นถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไข่แตกกระจาย

4. วางไข่ด้านป้านขึ้น ด้านป้านของไข่มีฟองอากาศอยู่ภายใน การวางไข่ด้านป้านขึ้นจะช่วยรักษาคุณภาพของไข่แดง

5. แยกไข่ที่ร้าวหรือแตกออก ไข่ที่ร้าวหรือแตกอาจมีแบคทีเรียปนเปื้อน ควรแยกออกจากไข่ปกติและนำไปใช้ก่อน

ตัวอย่าง

  • แทนที่จะพูดว่า “ไม่ควรล้างไข่” ให้พูดว่า “ไม่ควรล้างไข่ เพราะสารเคลือบบนเปลือกไข่ (bloom) ทำหน้าที่ป้องกันแบคทีเรียและรักษาความสดใหม่ การล้างไข่จะล้างสารเคลือบนี้ไป ทำให้ไข่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น”

การขยายความ

  • อธิบายกลไกการทำงานของสารเคลือบบนเปลือกไข่
  • ยกตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนในไข่
  • อธิบายผลเสียของการทานไข่ที่เสื่อมสภาพ

ตัวอย่าง

  • “สารเคลือบบนเปลือกไข่ (bloom) ประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมัน ทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันแบคทีเรียและความชื้นจากภายนอก”
  • “เชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในไข่ ได้แก่ Salmonella ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ”
  • “การทานไข่ที่เสื่อมสภาพอาจทำให้ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง”

การหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำ

  • ใช้คำศัพท์หลากหลายแทนคำเดิม
  • เปลี่ยนโครงสร้างประโยค

ตัวอย่าง

  • แทนที่จะพูดว่า “เก็บไข่ในตู้เย็น” 2 ครั้ง ให้พูดว่า “เก็บไข่ในตู้เย็น โดยไม่ต้องกังวลว่าอุณหภูมิจะเย็นเกินไป”

ด้วยการอธิบาย ยกตัวอย่าง และขยายความ จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและจดจำได้ง่ายขึ้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts