ยิ่งทำงานหนักยิ่งเสี่ยง ‘ปวดคอบ่าไหล่’ ปัญหายอดฮิตของคนวัยทำงาน

ยิ่งทำงานหนักยิ่งเสี่ยง 'ปวดคอบ่าไหล่' ปัญหายอดฮิตของคนวัยทำงาน 02

สาเหตุ

สาเหตุหลักของอาการปวดคอบ่าไหล่ เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ มากเกินไปหรือนานเกินไป ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบและปวดตึง สาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ ได้แก่

 • การนั่งทำงานท่าเดิมนานๆ หรือนั่งไม่ถูกวิธี
 • การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เก้าอี้ที่ไม่ดี หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ปรับระดับไม่ได้ เป็นต้น
 • การทำงานหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • โรคประจำตัว เช่น โรคข้ออักเสบ โรคกระดูกสันหลังเสื่อม เป็นต้น

อาการ

อาการปวดคอบ่าไหล่ มักมีอาการปวดตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่ บางครั้งอาจมีอาการปวดร้าวลงแขนหรือมือร่วมด้วย อาการมักเป็นมากขึ้นเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ หรือเมื่อยกของหนัก บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว หรือนอนไม่หลับร่วมด้วย

วิธีป้องกัน

วิธีป้องกันอาการปวดคอบ่าไหล่ สามารถทำได้ดังนี้

 • ปรับท่านั่งทำงานให้เหมาะสม โดยให้หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตา วางแป้นพิมพ์ให้ระดับข้อศอกทำมุม 90 องศา และเข่าทำมุม 90 องศาเช่นกัน
 • ลุกเดินหรือขยับร่างกายทุกๆ 20-30 นาที เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

วิธีรักษา

หากมีอาการปวดคอบ่าไหล่ ควรรีบปรับเปลี่ยนท่านั่งทำงานและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

การรักษา

การรักษาอาการปวดคอบ่าไหล่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ แพทย์อาจแนะนำการรักษาดังนี้

 • การใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ
 • การกายภาพบำบัด
 • การฉีดยา
 • การผ่าตัด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นอกจากการรักษาแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาการปวดคอบ่าไหล่ซ้ำอีก สามารถทำได้ดังนี้

 • ปรับท่านั่งทำงานให้เหมาะสม
 • ลุกเดินหรือขยับร่างกายทุกๆ 20-30 นาที
 • ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

สำหรับมนุษย์วัยทำงานที่พบว่าตัวเองมีอาการปวดคอบ่าไหล่ ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดที่อาจรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง

ท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ได้ โดยควรปรับท่านั่งให้เหมาะสมดังนี้

 • ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา
 • วางแป้นพิมพ์ให้ระดับข้อศอกทำมุม 90 องศา
 • วางเมาส์ให้ระดับข้อมือทำมุมตรง
 • วางเท้าให้ราบกับพื้น
 • ปรับเก้าอี้ให้หลังพิงได้แนบสนิท
 • ปรับระดับที่วางแขนให้อยู่ระดับเดียวกับโต๊ะทำงาน
 • นั่งหลังตรง ไม่ควรนั่งก้มหรืองอตัว
 • ไม่ควรนั่งไขว่ห้างหรือนั่งขัดสมาธิ
 • ลุกเดินหรือขยับร่างกายทุกๆ 20-30 นาที

นอกจากท่านั่งที่ถูกต้องแล้ว ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถปรับระดับได้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts