ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566

ยอดขายรถไฟฟ้าเดือนล่าสุด คือ เดือนกันยายน 2566 พบว่ามียอดขายรวมทั้งสิ้น 6,875 คัน คิดเป็น 14.6% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ในไทย รย.1 รวม 47,194 คัน

อันดับ 1 BYD Dolphin

ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 01

BYD Dolphin ครองแชมป์ยอดขายรถไฟฟ้าเดือนกันยายน ด้วยยอดขาย 1,621 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 12% โดย BYD Dolphin เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 5 ประตู ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากราคาที่จับต้องได้ และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

อันดับ 2 BYD Atto 3

ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 02

BYD Atto 3 ตามมาติดๆ ด้วยยอดขาย 1,610 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 14% โดย BYD Atto 3 เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 5 ประตู ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน เนื่องจากราคาที่จับต้องได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อันดับ 3 NETA V

ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 03

NETA V ยังคงรักษาอันดับ 3 ไว้ได้ ด้วยยอดขาย 1,251 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3% โดย NETA V เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 5 ประตู ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาที่จับต้องได้ และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

อันดับ 4 Tesla Model Y

ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 0

Tesla Model Y ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 ด้วยยอดขาย 664 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 14% โดย Tesla Model Y เป็นรถไฟฟ้า SUV ขนาดใหญ่ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อันดับ 5 ORA Good Cat

ยอดขายรถไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 05

ORA Good Cat หล่นลงไปอยู่ในอันดับ 5 ด้วยยอดขาย 598 คัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 14% โดย ORA Good Cat เป็นรถไฟฟ้า SUV ขนาดเล็ก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากรูปลักษณ์ที่น่ารัก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สรุป

ยอดขายรถไฟฟ้าเดือนกันยายน 2566 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย BYD Dolphin และ BYD Atto 3 ยังคงครองแชมป์ยอดขายสูงสุด โดยปัจจัยที่สนับสนุนยอดขายรถไฟฟ้าในเดือนกันยายน ได้แก่

  • มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ส่วนลดภาษีสรรพสามิต
  • การพัฒนาโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของรถไฟฟ้า เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดมลภาวะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายรถไฟฟ้าในอนาคตtunesharemore_vert

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts