มะเร็งปอด ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ของโลก พบมากทั้งในผู้ชายและผู้หญิง สาเหตุหลักของมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ รองลงมาคือควันบุหรี่มือสอง การสัมผัสสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองพิษ รังสี เป็นต้น อาการของมะเร็งปอดในระยะแรกมักไม่ชัดเจน อาจมีอาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอด

มะเร็งปอด ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม 02
 • การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของมะเร็งปอด การสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้ ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 20 เท่า
 • ควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 20-30%
 • การสัมผัสสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม สารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่ ฝุ่นละอองพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รังสีจากธรรมชาติ เช่น รังสียูวีจากแสงแดด รังสีเอกซ์ เป็นต้น
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอด ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอดมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอด
 • โรคปอดเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรค ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น
 • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น

อาการของมะเร็งปอด

อาการของมะเร็งปอดในระยะแรกมักไม่ชัดเจน อาจมีอาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เป็นต้น อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น

 • เจ็บหน้าอก
 • เสียงแหบ
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • กระดูกหรือข้ออักเสบ
 • บวมตามแขนขา

อาการของมะเร็งปอดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็ง และการกระจายของโรค ตัวอย่างเช่น หากก้อนมะเร็งเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนบนของปอด ผู้ป่วยอาจมีอาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด เสียงแหบ เป็นต้น หากก้อนมะเร็งเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนล่างของปอด ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เป็นต้น

หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

วิธีการรักษามะเร็งปอด

วิธีการรักษามะเร็งปอดขึ้นอยู่กับระยะของโรค ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง และการกระจายของโรค การรักษาหลัก ได้แก่

 • การผ่าตัด การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาหลักสำหรับมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น การผ่าตัดอาจทำได้โดยการส่องกล้อง หรือการผ่าตัดเปิดหน้าอก
 • การให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาเคมีบำบัดเป็นวิธีการรักษาที่ใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ยาเคมีบำบัดอาจใช้ร่วมกับการผ่าตัดหรือการใช้รังสีรักษา
 • การฉายรังสีรักษา การฉายรังสีรักษาเป็นวิธีการรักษาที่ใช้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง รังสีรักษาอาจใช้ร่วมกับการผ่าตัดหรือการให้ยาเคมีบำบัด

การรักษามะเร็งปอดอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผมร่วง เป็นต้น แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย อายุของผู้ป่วย ระยะของโรค เป็นต้น

การป้องกันมะเร็งปอด

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดมะเร็งปอดคือการไม่สูบบุหรี่ หากสูบบุหรี่อยู่แล้วควรเลิกสูบบุหรี่ทันที นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง และลดการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts