ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง! ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับหรือไม่?

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง! ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับหรือไม่ 02 (1)

มีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่า ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงอาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับได้ โดยการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงมีแนวโน้มที่จะมีอาการนอนไม่หลับ นอนไม่สนิท ตื่นกลางดึก นอนหลับไม่เพียงพอ และตื่นเช้ามารู้สึกไม่สดชื่น เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

อาการปวดจากโรคเกาต์

โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากการตกผลึกของเกลือยูเรตในข้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวด ข้อบวม แดง และร้อนบริเวณข้อที่ได้รับผลกระทบ อาการปวดจากโรคเกาต์มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรง โดยมักเกิดขึ้นที่ข้อเท้า ข้อนิ้วหัวแม่เท้า ข้อเข่า และข้อมือ อาการปวดมักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและอาจทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับได้

อาการคันจากโรคเกาต์

ผู้ป่วยโรคเกาต์บางรายอาจมีอาการคันบริเวณที่มีอาการอักเสบ ซึ่งอาการคันอาจรบกวนการนอนหลับได้ อาการคันจากโรคเกาต์มักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและอาจทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับได้

ความเครียดและวิตกกังวล

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงอาจทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ซึ่งความเครียดและวิตกกังวลอาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับได้ การศึกษาพบว่า ความเครียดและวิตกกังวลอาจทำให้นอนหลับได้ยากขึ้น ตื่นกลางดึก และนอนหลับไม่เพียงพอ

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน

ระดับฮอร์โมนบางชนิด เช่น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนคอร์ติซอล อาจมีความสัมพันธ์กับระดับกรดยูริกในเลือด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้อาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับได้ การศึกษาพบว่า ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับ ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำอาจทำให้นอนหลับได้ยากขึ้น และระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงอาจทำให้นอนหลับได้ไม่เพียงพอ

วิธีลดความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

หากท่านพบว่าตนเองมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและมีอาการนอนไม่หลับ สามารถทำได้ดังนี้

  • ควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ สามารถทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดการดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • รักษาโรคเกาต์ หากท่านมีอาการของโรคเกาต์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับ เช่น เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอน และสร้างสภาพแวดล้อมในห้องนอนที่เอื้อต่อการนอนหลับ

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว อาการนอนไม่หลับจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากอาการนอนไม่หลับยังคงรบกวนชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts