ไวรัสซิกา ระบาดประจวบฯ เจอแล้ว 6 ราย เตือนหญิงท้อง-เด็กเล็ก ระวังยุงลาย

ไวรัสซิกา ระบาดประจวบฯ เจอแล้ว 6 ราย เตือนหญิงท้อง-เด็กเล็ก ระวังยุงลาย 02

พบผู้ป่วยไวรัสซิกาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ราย นั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก เนื่องจากไวรัสซิกาสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus) ซึ่งแพร่กระจายจากยุงลาย Aedes aegypti ซึ่งเป็นยุงลายชนิดเดียวกับที่แพร่กระจายโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มักไม่รุนแรง คล้ายกับอาการของโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ตาแดง อ่อนเพลีย และอาจมีอาการผื่นขึ้นตามตัว

อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้ เช่น ภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly) ซึ่งเป็นภาวะที่ศีรษะของทารกมีขนาดเล็กกว่าปกติ อาจส่งผลให้ทารกพิการทางสมอง ปัญญาอ่อน หรือเสียชีวิตได้

ไวรัสซิกา ระบาดประจวบฯ เจอแล้ว 6 ราย เตือนหญิงท้อง-เด็กเล็ก ระวังยุงลาย 03

ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรเฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  • สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดป้องกันยุงกัด
  • ทายากันยุงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณโดยรอบ

หากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ตาแดง อ่อนเพลีย หรือมีผื่นขึ้นตามตัว ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสซิกา และหากจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่

  • ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำ กระถางต้นไม้ ภาชนะใส่น้ำทุกสัปดาห์ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
  • ช่วยกันสอดส่องดูแลบริเวณบ้านและชุมชน หากพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts