ฝุ่น PM 2.5 ปัจจัยเกิด 5 โรคร้าย กระทบสุขภาพระยะยาว

ฝุ่น PM 2.5 ปัจจัยเกิด 5 โรคร้าย กระทบสุขภาพระยะยาว 02

ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมคนเราถึง 25 เท่า ฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางระบบทางเดินหายใจและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้น

 • ระคายเคืองตา จมูก คอ ไอ จาม
 • หายใจลำบาก
 • แน่นหน้าอก
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหนื่อยล้า

ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว

 • โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
 • มะเร็งปอด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคอัลไซเมอร์

กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • ผู้ที่ต้องทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง

วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5

 • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 สูง
 • สวมหน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัยที่มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 • ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศ

มาตรการลดฝุ่น PM 2.5

 • ควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม
 • ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก ทุกคนควรตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 และร่วมกันป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts