ผู้ป่วย HIV อย่าหยุดยาเอง เสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส

ผู้ป่วย HIV อย่าหยุดยาเอง เสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส 01

โรคฉวยโอกาส (Opportunistic Infections) คือ โรคติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเหล่านี้มักพบได้ยากในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ แต่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในผู้ป่วย HIV

สาเหตุของโรคฉวยโอกาสคือการที่เชื้อโรคต่างๆ สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย HIV อ่อนแอลง เชื้อโรคเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยผ่านทางทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง หรือแผลต่างๆ

ตัวอย่างโรคฉวยโอกาสที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มักพบได้บ่อยในปอด แต่อาจพบได้ในอวัยวะอื่นๆ เช่น สมอง กระดูก ไต เป็นต้น
  • โรคปอดอักเสบจากเชื้อ PJP เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง มักพบได้บ่อยในปอด ผู้ป่วยอาจมีอาการไอ หายใจลำบาก มีไข้ น้ำหนักลด เป็นต้น
  • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัส เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง มักพบได้บ่อยในเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก เป็นต้น
  • โรคติดเชื้อรา มักพบได้บ่อยในปาก ช่องคลอด ผิวหนัง และเล็บ ผู้ป่วยอาจมีอาการคัน เป็นแผล ลอก เป็นต้น
  • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย มักพบได้บ่อยในทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยอาจมีอาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเสีย เป็นต้น
  • โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด มะเร็งปาก เป็นต้น

หากผู้ป่วย HIV หยุดกินยาต้านไวรัส ระดับเชื้อ HIV ในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้มีโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการของโรคฉวยโอกาสได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนหลังหยุดยา

อาการของโรคฉวยโอกาสอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรค ผู้ป่วยอาจมีอาการทั่วไป เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น หรืออาจมีอาการเฉพาะเจาะจงของโรคนั้นๆ เช่น ไอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

หากผู้ป่วย HIV มีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดจากโรคฉวยโอกาส ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

การรักษาโรคฉวยโอกาสขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ ยาต้านไวรัส ยาต้านมะเร็ง เป็นต้น

การกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาสในผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาอย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts