ป้องกันเท้าเป็นเชื้อรา ฤดูฝน

ป้องกันเท้าเป็นเชื้อรา ฤดูฝน 02 (1)

เท้าเป็นรา เรียกอีกอย่างว่า เชื้อราที่เท้า หรือ ฮ่องกงฟุต (athlete’s foot) เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา มักพบบริเวณง่ามนิ้วเท้าหรือซอกเท้า มีอาการคัน ลอกเป็นขุย เกิดผื่นแดง หรืออาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นมีแผลพุพอง

เชื้อราที่เท้าสามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสกับเชื้อราโดยตรง เช่น เดินเท้าเปล่าในบริเวณที่มีเชื้อรา เช่น สระว่ายน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรค เช่น รองเท้า ถุงเท้า

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเชื้อราที่เท้า ได้แก่

 • เท้าอับชื้น
 • การสวมรองเท้าที่คับหรือไม่ระบายอากาศได้ดี
 • การมีเหงื่อออกที่เท้ามาก
 • ภูมิคุ้มกันต่ำ

การรักษาเชื้อราที่เท้าสามารถทำได้ด้วยการใช้ยาต้านเชื้อราชนิดทาหรือชนิดรับประทาน โดยควรทายาหรือรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ร่วมกับการรักษาสุขอนามัยเท้าที่ดี ดังนี้

 • ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำเปล่าทุกวัน
 • เช็ดเท้าให้แห้ง โดยเฉพาะง่ามนิ้วเท้า
 • สวมรองเท้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในบริเวณที่มีความชื้นหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อรา

หากมีอาการเท้าเป็นรา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสม

อาการของเท้าเป็นรา

อาการของเท้าเป็นราอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • คันบริเวณง่ามนิ้วเท้าหรือซอกเท้า
 • ลอกเป็นขุย
 • เกิดผื่นแดง
 • อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นมีแผลพุพอง

วิธีป้องกันเท้าเป็นรา

สามารถป้องกันเท้าเป็นราได้ดังนี้

 • รักษาสุขอนามัยเท้าที่ดี
 • หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในบริเวณที่มีความชื้นหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อรา
 • สวมรองเท้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ
 • รักษาโรคผิวหนังอื่น ๆ ให้ดี หากมีโรคผิวหนังอื่น ๆ อาจทำให้เท้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อรามากขึ้น

หากปฏิบัติตามวิธีป้องกันข้างต้นอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราที่เท้าได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts