ป้องกันฟันผุ แบบไหนเห็นผลที่สุด

ป้องกันฟันผุ แบบไหนเห็นผลที่สุด 01

วิธีป้องกันฟันผุที่ได้ผลที่สุดคือ การแปรงฟัน อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ การแปรงฟันจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของฟันผุ โดยควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน นานอย่างน้อย 2 นาที โดยใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน

นอกจากการแปรงฟันแล้ว ยังมีวิธีป้องกันฟันผุอื่นๆ ที่สามารถทำได้ ดังนี้

  • ใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟันและบริเวณที่แปรงฟันเข้าไม่ถึง
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม
  • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ น้ำจะช่วยชะล้างคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารออกจากช่องปาก
  • ไปพบทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก

จากการศึกษาพบว่า เด็กที่แปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุน้อยกว่าเด็กที่แปรงฟันไม่ถูกต้องหรือแปรงฟันไม่สม่ำเสมอ การใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้เช่นกัน อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันและช่องปาก

นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า การดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้ น้ำจะช่วยชะล้างคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารออกจากช่องปาก ส่งผลให้แบคทีเรียในช่องปากมีอาหารน้อยลงและผลิตกรดได้น้อยลง ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุจึงลดลง

การไปพบทันตแพทย์เป็นประจำจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถตรวจสุขภาพฟันและช่องปากได้ทันท่วงที หากพบปัญหาฟันผุหรือโรคอื่นๆ ทันตแพทย์สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนรุนแรง

ดังนั้น วิธีป้องกันฟันผุที่ได้ผลที่สุดคือ การแปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอร่วมกับวิธีอื่นๆ ควบคู่กันไป

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts