ปัญหาภาพค้าง และวิธีแก้ไขปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max

ปัญหาภาพค้าง และวิธีแก้ไขปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max 02 (1)

ภาพค้างคืออะไร

ภาพค้าง (image retention) เป็นปัญหาที่พบได้บนหน้าจอ OLED ซึ่งเกิดจากการแสดงภาพแบบคงที่เป็นเวลานาน ส่งผลให้ภาพนั้นยังคงปรากฏอยู่แม้หลังจากที่เปลี่ยนภาพไปแล้ว ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับแอปพลิเคชันหรือเกมบางประเภทที่แสดงภาพแบบคงที่เป็นเวลานาน เช่น แอปพลิเคชันแผนที่ แอปพลิเคชันอ่านหนังสือ หรือเกมที่มีกราฟิกแบบคงที่

สาเหตุของภาพค้าง

ภาพค้างเกิดจากการทำงานของหน้าจอ OLED ซึ่งใช้พิกเซลแต่ละจุดในการแสดงสีต่างๆ จอ OLED จะทำงานโดยควบคุมการเปิดปิดของพิกเซลแต่ละจุด เมื่อแสดงภาพแบบคงที่เป็นเวลานาน พิกเซลบางจุดอาจทำงานหนักกว่าพิกเซลอื่นๆ ส่งผลให้พิกเซลเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนพิกเซลอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ภาพค้างปรากฏขึ้น

วิธีแก้ไขปัญหาภาพค้าง

ปัญหาภาพค้างสามารถแก้ไขได้หลายวิธี วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งจะแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้ภาพค้างเกิดขึ้น Apple ได้ออกการอัปเดต iOS 17.1 เพื่อแก้ไขปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max

นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถช่วยลดปัญหาภาพค้างได้ เช่น:

  • หลีกเลี่ยงการดูภาพแบบคงที่เป็นเวลานาน
  • ปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสม
  • ปิดแอปพลิเคชันหรือเกมที่ไม่ได้ใช้งาน
  • รีเซ็ต iPhone ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การอัปเดต iOS 17.1 แก้ไขปัญหาภาพค้างได้อย่างไร

การอัปเดต iOS 17.1 แก้ไขปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max โดยปรับปรุงอัลกอริธึมของการจัดการพลังงานหน้าจอ OLED เพื่อให้หน้าจอสามารถปิดพิกเซลที่ไม่จำเป็นได้มากขึ้น ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาพค้าง

นอกจากนี้ การอัปเดต iOS 17.1 ยังเพิ่มการทดสอบภาพค้างลงในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ iPhone ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า iPhone ทุกเครื่องที่ผลิตออกมาจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาภาพค้าง

การทดสอบของ PhoneArena พบว่าการอัปเดต iOS 17.1 ช่วยลดปัญหาภาพค้างได้อย่างไร

การทดสอบของ PhoneArena พบว่าการอัปเดต iOS 17.1 ช่วยลดปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าปัญหาภาพค้างนั้นแทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน

ในผลการทดสอบ PhoneArena พบว่าปัญหาภาพค้างบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นั้นยังคงสามารถเกิดขึ้นได้หากแสดงภาพแบบคงที่เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การอัปเดต iOS 17.1 ได้ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาภาพค้างลงอย่างมาก ทำให้แทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้

สรุป

การอัปเดต iOS 17.1 ของ Apple เป็นการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max โดยแก้ไขปัญหาภาพค้างซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยบนหน้าจอ OLED การอัปเดต iOS 17.1 ยังเพิ่มการทดสอบภาพค้างลงในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ iPhone ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า iPhone ทุกเครื่องที่ผลิตออกมาจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาภาพค้างtunesharemore_vert

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts