ประโยชน์สารพัดของ “เกลือ”

ประโยชน์สารพัดของ เกลือ 03

ประโยชน์ต่อร่างกาย

เกลือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

  • ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย เกลือช่วยดึงน้ำเข้าสู่เซลล์ ทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ป้องกันอาการขาดน้ำ

เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นอิออนบวกที่มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดน้ำเข้าสู่เซลล์ เกลือจึงช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย โดยช่วยให้ร่างกายสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ป้องกันอาการขาดน้ำ

อาการขาดน้ำอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การดื่มน้ำไม่เพียงพอ การเสียเหงื่อมากเกินไป หรือการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำเกินไป อาการขาดน้ำอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และอาจรุนแรงถึงขั้นช็อกได้

  • รักษาความดันโลหิตให้คงที่ เกลือช่วยดูดซึมน้ำเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น แต่หากร่างกายได้รับเกลือมากเกินไป อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้

เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นอิออนบวกที่ดูดน้ำเข้าสู่กระแสเลือด เกลือจึงช่วยเพิ่มความดันโลหิต โดยปกติ ร่างกายจะขับโซเดียมส่วนเกินออกไปทางปัสสาวะ แต่หากร่างกายได้รับเกลือมากเกินไป ร่างกายอาจไม่สามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกไปได้ทัน ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และโรคสมอง

  • ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกลือช่วยนำกระแสประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างปกติ

เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นอิออนบวกที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกลือจึงช่วยนำกระแสประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างปกติ

ระบบประสาทมีหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ

กล้ามเนื้อมีหน้าที่หดตัวและขยายตัว ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้

  • ช่วยในการทำงานของลำไส้ เกลือช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น

เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นอิออนบวกที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบย่อยอาหาร เกลือจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น

  • ช่วยในการถนอมอาหาร เกลือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้อาหารไม่เน่าเสีย

เกลือสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ เนื่องจากเกลือจะดึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้แบคทีเรียและเชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้

เกลือจึงถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการถนอมอาหาร เช่น การถนอมปลาเค็ม ถนอมเนื้อเค็ม ถนอมผักดอง เป็นต้น

ประโยชน์สารพัดของ เกลือ 02

การบริโภคเกลือมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

การบริโภคเกลือมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และโรคกระดูกพรุน

  • เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาพบว่าการบริโภคเกลือมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
  • เพิ่มความเสี่ยงของโรคไต เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคไต การศึกษาพบว่าการบริโภคเกลือมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคไต เช่น โรคไตวายเรื้อรัง
  • เพิ่มความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน เกลือมีส่วนประกอบหลักคือโซเดียม ซึ่งโซเดียมอาจขับแคลเซียมออกจากร่างกาย การศึกษาพบว่าการบริโภคเกลือมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าผู้ใหญ่ควรบริโภคเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรบริโภคเกลือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

การบริโภคเกลือมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นจึงควรบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts