ประวัติของ หมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ประวัติของ หมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ประวัติของ หมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 02 (1)

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นแพทย์และนักการเมืองชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 2 อดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย เคยได้รับการยกย่องเป็น “ดาวเด่นสภาฯ”

นายแพทย์ชลน่าน เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนน่านวิทยาคม และระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ

นายแพทย์ชลน่าน เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในเขต 2 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 นายแพทย์ชลน่าน ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) สั่งพักงานทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง และได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข

ในปี พ.ศ. 2562 นายแพทย์ชลน่าน ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนำพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับ 1 ในสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ชลน่าน ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ที่ผ่านมา

ประวัติการศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนน่านวิทยาคม จังหวัดน่าน
  • ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 2 หลายสมัย
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2548-2549)
  • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2563-2566)
  • หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พ.ศ. 2562-2566)

ประวัติทางการเมือง

นายแพทย์ชลน่าน เข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในเขต 2 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 นายแพทย์ชลน่าน ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) สั่งพักงานทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง และได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข

ในปี พ.ศ. 2562 นายแพทย์ชลน่าน ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนำพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับ 1 ในสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ชลน่าน ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ที่ผ่านมา

การลาออกของนายแพทย์ชลน่าน

การลาออกของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถือว่าสร้างความตกใจให้กับหลายฝ่าย เนื่องจากนายแพทย์ชลน่าน เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น และเพิ่งนำพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ราชบุรี มาได้เพียงไม่นาน

นายแพทย์ชลน่าน ระบุเหตุผลในการลาออกว่า เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า “ผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความเข้มแข็ง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts