บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส บทสวดมนต์มงคลที่มีอานุภาพ

บทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่าเป็นบทสวดมนต์ที่มีอานุภาพในการคุ้มครองผู้ที่สวดให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง บทสวดอิติปิโสมีทั้งหมด 8 วรรค แต่ละวรรคมีความหมายดังนี้

วรรคที่ 1

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศกว่าผู้แสวงหาธรรม

วรรคที่ 2

วิชชาจะระณะสัมปันโน

ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยความรู้และจริยธรรม

วรรคที่ 3

สุคะโต โลกะวิทู

ผู้มีความสุขในโลก เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

วรรคที่ 4

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้เลิศกว่าบุรุษทั้งหลายในโลก

วรรคที่ 5

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

วรรคที่ 6

พุทโธ ภะคะวาติ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง

วรรคที่ 7

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

วรรคที่ 8

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

พระธรรมนั้น เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อการปฏิบัติ เป็นไปเพื่อความเชื่อ เป็นไปเพื่อความเข้าใจ

บทสวดอิติปิโสสามารถสวดได้ทั้งแบบสั้นและแบบยาว แบบสั้นจะสวดเพียง 2 วรรคแรก ส่วนแบบยาวจะสวดทั้ง 8 วรรค

การสวดบทสวดอิติปิโสสามารถสวดได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่นิยมสวดก่อนนอน เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้สวดหลับสบาย ฝันดี และปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

นอกจากนี้ บทสวดอิติปิโสยังสามารถใช้เพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการสวดบทสวดอิติปิโส

การสวดบทสวดอิติปิโสเป็นประจำ เชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้สวดได้รับประโยชน์ดังนี้

  • แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
  • จิตใจสงบ มั่นคง
  • จิตใจมีเมตตากรุณา
  • มีปัญญาเฉียบแหลม
  • ประสบความสำเร็จในชีวิต

การสวดบทสวดอิติปิโสอย่างถูกต้อง

ในการสวดบทสวดอิติปิโส ควรสวดด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่น ตั้งใจฟังความหมายของบทสวดแต่ละวรรค ดังนี้

  • นั่งสมาธิ หรือนั่งขัดสมาธิ
  • ตั้งจิตให้สงบ
  • ตั้งจิตอธิษฐานว่า จะสวดบทสวดอิติปิโส เพื่อขอพรจากพระพุทธเจ้า
  • สวดบทสวดอิติปิโสด้วยเสียงที่ชัดเจน
  • ตั้งใจฟังความหมายของบทสวดแต่ละวรรค

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสวดบทสวดอิติปิโส อาจสวดแบบสั้นก่อน แล้วค่อยๆ ฝึกสวดแบบยาวจนเกิดความคล่องแคล่ว การสวดบทสวดอิติปิโสเป็นประจำ จะช่วยให้ผู้สวดได้รับประโยชน์ทั้งในด้านจิตใจและการดำเนินชีวิต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts