บทสวดมนต์ ก่อนนอน

บทสวดมนต์ ก่อนนอน 02

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่นิยมสวดกัน มีดังนี้

 • บทสวดมนต์ชินบัญชร
 • บทสวดมนต์อิติปิโส แปดทิศ
 • บทสวดมนต์นพเคราะห์
 • บทสวดมนต์ท้าวเวสสุวรรณ
 • บทสวดมนต์พระราหู

นอกจากบทสวดมนต์เหล่านี้แล้ว ยังมีบทสวดมนต์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถสวดก่อนนอนได้ เช่น

 • บทสวดมนต์ขอพรพระรัตนตรัย
 • บทสวดมนต์แผ่เมตตา
 • บทสวดมนต์อภัย
 • บทสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวมีความสุข
 • บทสวดมนต์ขอพรให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง

การสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้สงบ มั่นคง และเจริญในทางที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้นอนหลับสบาย หลับลึก และตื่นเช้ามาอย่างสดชื่นอีกด้วย

วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน มีดังนี้

 1. ตั้งจิตให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 2. ตั้งนะโม 3 จบ
 3. สวดมนต์บทที่ต้องการ
 4. จบด้วยการกรวดน้ำ

บทสวดมนต์ชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมัง พุทธัง ปัชชะมามิ อิมัง ธัมมัง ปัชชะมามิ อิมัง สังฆัง ปัชชะมามิ

(จบคำบูชาพระรัตนตรัย)

ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ พุทธัง ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ ธัมมัง ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ สังฆัง

(จบคำสรรเสริญพระรัตนตรัย)

ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ อานนท์คุณะวาทีนัง ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ สาวะกะสังฆัสสะ

(จบคำสรรเสริญพระอานนท์ พระสาวก และพระโพธิสัตว์)

ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ พุทธานุภาเวนะ ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ ธัมมานุภาเวนะ ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ สังฆานุภาเวนะ

(จบคำสรรเสริญพระพุทธเจ้า)

ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ ชินบัญชรพุทธัสสะ ชินบัญชร ปัจเจกะพุทธัสสะ วจนะมันทะนัง อิมัง มะหะสิทธิการัง นะมัสสามิ ชินบัญชรพุทธัสสะ

(จบบทสรรเสริญพระชินบัญชร)

การสวดมนต์ก่อนนอนควรทำในห้องนอนที่เงียบสงบ แสงสว่างน้อย และอากาศถ่ายเทสะดวก ควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสบาย ไม่ควรสวดมนต์ขณะที่เหนื่อยล้าหรือหิว ควรสวดมนต์ด้วยจิตใจที่มั่นคงและตั้งใจ

การสวดมนต์ชินบัญชรเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้สงบ มั่นคง และเจริญในทางที่ดี

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts