น้ำหนักลด อ่อนเพลีย คอแห้ง อาจเสี่ยง ‘โรคเบาหวาน’ หรือไม่

น้ำหนักลด อ่อนเพลีย คอแห้ง อาจเสี่ยง 'โรคเบาหวาน' หรือไม่ 01 (1)

อาการน้ำหนักลด อ่อนเพลีย คอแห้ง อาจเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ เพราะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยอาการน้ำหนักลดเกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ จึงต้องสลายไขมันและกล้ามเนื้อมาใช้แทน ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว อาการอ่อนเพลียเกิดจากร่างกายขาดพลังงานจากน้ำตาลในเลือด อาการคอแห้งเกิดจากร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อย

อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น โรคไทรอยด์ โรคโลหิตจาง โรคไต เป็นต้น ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

สำหรับอาการน้ำหนักลด อ่อนเพลีย คอแห้ง ที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานนั้น มักพบร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น

  • ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย
  • หิวบ่อย กินจุ
  • ตาพร่ามัว
  • ชาปลายมือปลายเท้า
  • แผลหายช้า
  • การติดเชื้อง่าย

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติ อาจเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวานและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

วิธีป้องกันโรคเบาหวาน ได้แก่

  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  • รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา

หากมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีอายุมากกว่า 45 ปี มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ เพื่อจะได้ตรวจพบและรักษาโรคเบาหวานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts