น้ำมันรถเบนซิน ต่างกันยังไง?

น้ำมันรถเบนซิน ต่างกันยังไง 01

น้ำมันรถเบนซินมี 2 ประเภทหลักๆ คือ น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ โดยทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

น้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีส่วนผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีคาร์บอนตั้งแต่ 5-12 อะตอม โดยน้ำมันเบนซินมีค่าออกเทนเป็นค่าบ่งชี้ว่าน้ำมันเบนซินสามารถทนต่อความร้อนและการกระแทกได้สูงเพียงใด ค่าออกเทนที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำมันเบนซินทนต่อการกระแทกได้มากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้ราบรื่นขึ้น

แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและเอทานอล เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตได้จากการหมักพืชผล เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวสาลี เป็นต้น แก๊สโซฮอล์มีส่วนผสมของเอทานอลตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 85% โดยแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลสูงจะมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน แต่จะมีพลังงานน้อยกว่าและอาจส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์

คุณสมบัติน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์
ส่วนผสมหลักน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินและเทานอล
ค่าออกเทน91-9591-95 (E10) 95 (E20) 85 (E85)
ราคาสูงกว่าต่ำกว่า
พลังงานมากกว่าน้อยกว่า
สมรรถนะดีกว่าต่ำกว่า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่าแย่กว่า

การเลือกน้ำมันเบนซินที่เหมาะสม

การเลือกน้ำมันเบนซินที่เหมาะสมควรพิจารณาจากค่าออกเทนและประเภทของเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้น้ำมันเบนซินจะต้องระบุค่าออกเทนที่เหมาะสมไว้ในคู่มือการใช้งานรถยนต์ หากเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาได้

สำหรับรถยนต์ทั่วไป สามารถใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 ได้ แต่หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์และลดการปล่อยมลพิษ อาจใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงกว่าได้

ส่วนแก๊สโซฮอล์นั้น สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้แก๊สโซฮอล์เท่านั้น โดยรถยนต์เหล่านี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีดให้รองรับการใช้งานแก๊สโซฮอล์ได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts