ธาตุเหล็กสำคัญแค่ไหน? สำหรับเด็ก

ธาตุเหล็กสำคัญแค่ไหน สำหรับเด็ก 02


ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่สำคัญในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง

สำหรับเด็ก ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะในช่วงวัยทารกและเด็กเล็กที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ธาตุเหล็กจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณธาตุเหล็กในเลือดไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ซีด เบื่ออาหาร และเติบโตช้า

เด็กที่ขาดธาตุเหล็กอาจมีอาการดังนี้

 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • หายใจลำบาก
 • ซีด
 • เบื่ออาหาร
 • เติบโตช้า
 • พัฒนาการทางร่างกายและสมองล่าช้า

การได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กในระยะยาวได้ ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับธาตุเหล็กเพียงพอตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย

ความต้องการธาตุเหล็กของเด็กในแต่ละช่วงวัย ดังนี้

 • ทารกแรกเกิด : 0.27 มิลลิกรัมต่อวัน
 • เด็กเล็ก (อายุ 1-3 ปี) : 7 มิลลิกรัมต่อวัน
 • เด็กวัยเรียน (อายุ 4-8 ปี) : 10 มิลลิกรัมต่อวัน
 • เด็กวัยรุ่น (อายุ 9-13 ปี) : 8 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็กสามารถได้รับธาตุเหล็กจากอาหารได้ โดยแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่

 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก ตับ ไต
 • ปลา
 • ไข่
 • ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่ว
 • เมล็ดพืช
 • ผักใบเขียว

หากเด็กมีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก เช่น เด็กที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ เด็กที่เป็นโรค celiac disease หรือเด็กที่มีปัญหาการดูดซึมธาตุเหล็ก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts