ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จนถึงสิ้นปี 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จนถึงสิ้นปี 2566 02

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จนถึงสิ้นปี 2566 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 2.50% ต่อปี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% ต่อปี เป็น 2.50% ต่อปี นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน (ALCO) ของ ธอส. ในวันนี้จึงได้มีมติให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จนถึงสิ้นปี 2566

ทั้งนี้ ธอส. ตระหนักถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีต่อลูกค้าเงินกู้ จึงมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้อย่างสบายใจและต่อเนื่อง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบันของ ธอส. ยังคงเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ 6.875% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 5.90% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้าน อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 5.90% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.00% ต่อปี

ธอส. ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts