ทีมวิจัยจีน พบแมลงสาบ!!! เป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเพียบ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต

ทีมวิจัยจีน พบแมลงสาบ!!! เป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเพียบ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต 01

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีน (USTC) พบว่าแมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคมากมาย ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ได้

การศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างแมลงสาบจากสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีน พบว่าแมลงสาบเหล่านี้มีเชื้อก่อโรคอย่างน้อย 20 ชนิด ครอบคลุมทั้งไวรัส แบคทีเรีย และปรสิต โดยเชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่

 • ไวรัส: ไวรัสโรตา ไวรัสโนโร และไวรัสตับอักเสบเอ
  • ไวรัสโรตา: ทำให้เกิดโรคท้องร่วงในเด็ก
  • ไวรัสโนโร: ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ
  • ไวรัสตับอักเสบเอ: ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ
 • แบคทีเรีย: ซาลโมเนลลา ชิเกลลา อีโคไล และสเตรปโตคอคคัส
  • ซาลโมเนลลา: ทำให้เกิดโรคบิด
  • ชิเกลลา: ทำให้เกิดโรคบิด
  • อีโคไล: ทำให้เกิดโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ
  • สเตรปโตคอคคัส: ทำให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น เจ็บคอ ไซนัสอักเสบ
 • ปรสิต: พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้โลหิต
  • พยาธิไส้เดือน: ทำให้เกิดโรคพยาธิไส้เดือน
  • พยาธิปากขอ: ทำให้เกิดโรคพยาธิปากขอ
  • พยาธิตัวตืด: ทำให้เกิดโรคพยาธิตัวตืด
  • พยาธิใบไม้โลหิต: ทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้โลหิต

ทีมวิจัยระบุว่าแมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเหล่านี้ได้ เนื่องจากแมลงสาบมักอาศัยอยู่ในที่สกปรก และชอบกินสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษอาหาร ขยะ อุจจาระ เชื้อโรคเหล่านี้จึงติดไปกับร่างกายของแมลงสาบ และสามารถแพร่กระจายไปยังสิ่งของต่างๆ รวมถึงอาหารและน้ำดื่ม

การสัมผัสกับแมลงสาบหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากแมลงสาบ อาจทำให้มนุษย์ติดเชื้อได้ โดยอาการของโรคจะขึ้นอยู่กับเชื้อก่อโรคที่ติดเชื้อ เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคพยาธิ เป็นต้น

ทีมวิจัยระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแมลงสาบเป็นภัยต่อสุขภาพที่สำคัญ โดยควรกำจัดแมลงสาบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

วิธีกำจัดแมลงสาบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • ทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ปิดฝาถังขยะให้มิดชิด
 • ซ่อมแซมรอยรั่วตามบ้านเรือน
 • กำจัดแหล่งอาหารของแมลงสาบ เช่น เศษอาหาร ขยะ
 • ใช้สารเคมีกำจัดแมลงสาบอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้ามาในบ้านได้ โดยการติดตั้งมุ้งลวดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา

พิกัดยาฆ่าแมลง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts