ทำไมแอพฯธนาคารถึงล่มบ่อย ล่มดี แก้ไขยังไง ไม่ให้โด้นโกง

ทำไมแอพฯธนาคารถึงล่ม 03

แอปธนาคารล่มได้หลายสาเหตุ สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

  • ปัญหาด้านเทคนิค เช่น บั๊กของโปรแกรม ความผิดพลาดในการอัปเดต ปัญหาการเชื่อมโยงกับระบบหลังบ้าน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากความผิดพลาดของทีมพัฒนาหรือเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การโจมตีทางไซเบอร์

บั๊กของโปรแกรม หมายถึง ข้อผิดพลาดในโค้ดของแอปธนาคาร ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของทีมพัฒนาหรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการหรือฮาร์ดแวร์ บั๊กของโปรแกรมอาจส่งผลให้แอปทำงานไม่ถูกต้องหรือล่มได้

ความผิดพลาดในการอัปเดต หมายถึง การอัปเดตแอปธนาคารที่ทำให้เกิดปัญหาได้ หากทีมพัฒนาไม่ทดสอบอย่างรอบคอบ ความผิดพลาดในการอัปเดตอาจส่งผลให้แอปทำงานไม่ถูกต้องหรือล่มได้

ปัญหาการเชื่อมโยงกับระบบหลังบ้าน หมายถึง ปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่างแอปธนาคารกับระบบหลังบ้านของธนาคาร เช่น ระบบบัญชี ระบบสินทรัพย์ เป็นต้น ปัญหาการเชื่อมโยงกับระบบหลังบ้านอาจส่งผลให้แอปทำงานไม่ถูกต้องหรือล่มได้

การโจมตีทางไซเบอร์ หมายถึง การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การโจมตีแบบ Denial-of-Service (DoS) การโจมตีแบบ Distributed Denial-of-Service (DDoS) การโจมตีแบบ SQL injection เป็นต้น การโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลให้แอปธนาคารล่มได้

  • ปัญหาด้านปริมาณการใช้งาน แอปธนาคารมักมีปริมาณการใช้งานสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ปัญหานี้อาจทำให้ระบบรองรับไม่ไหวและล่มได้

ในช่วงต้นเดือน ลูกค้ามักมีปริมาณการใช้งานแอปธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากต้องชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น ปัญหานี้อาจทำให้ระบบของแอปธนาคารรองรับไม่ไหวและล่มได้

  • ปัญหาด้านการจัดการ อาจส่งผลให้แอปธนาคารไม่พร้อมใช้งานหรือล่มได้ง่าย ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขาดการวางแผนที่ดี การขาดการทดสอบอย่างรอบคอบ เป็นต้น

การขาดการวางแผนที่ดีอาจส่งผลให้แอปธนาคารไม่พร้อมใช้งาน เช่น ธนาคารอาจไม่เตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การขาดการทดสอบอย่างรอบคอบอาจส่งผลให้แอปธนาคารมีบั๊กหรือทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการล่มได้

ธนาคารพาณิชย์ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยควรมีแผนงานในการพัฒนาและบำรุงรักษาที่ชัดเจน รวมทั้งควรทดสอบแอปธนาคารอย่างรอบคอบก่อนเปิดตัว

ตัวอย่างของปัญหาที่แอปธนาคารอาจพบได้ เช่น

  • แอปไม่สามารถเปิดได้
  • แอปค้างหรือทำงานช้า
  • แอปแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • แอปไม่สามารถทำธุรกรรมได้

หากพบปัญหาที่แอปธนาคารล่ม ควรแจ้งธนาคารให้ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ธนาคารจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร็วที่สุด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts