ทำไมคนอายุน้อย ป่วยมะเร็งปอดมากขึ้น

สาเหตุที่คนอายุน้อยป่วยมะเร็งปอดมากขึ้น มีปัจจัยหลายประการ ดังนี้

ทำไมคนอายุน้อย ป่วยมะเร็งปอดมากขึ้น 01


การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอด โดยบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด สารก่อมะเร็งเหล่านี้จะเข้าไปทำลายเซลล์ในปอด ทำให้เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติและกลายเป็นเซลล์มะเร็ง การสูบบุหรี่ยิ่งนาน ยิ่งสูบมาก ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดก็จะยิ่งสูงขึ้น

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้จะเข้าไปสะสมในปอด และเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ในปอดเกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็ง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นถึง 30%

พันธุกรรม

บางคนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียีนกลายพันธุ์บางชนิดที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ยีนกลายพันธุ์เหล่านี้จะทำให้เซลล์ในปอดมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้น

โรคประจำตัวบางชนิด

โรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคไอกรน โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์หินอ่อน โรคมะเร็งต่อมหมวกไตชนิดเซลล์หยาบ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์หยาบ เป็นต้น ล้วนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น

ปัจจัยอื่นๆ

นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด เช่น การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสารก่อมะเร็ง การได้รับรังสีปริมาณมาก การดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูง เป็นต้น

การป้องกันมะเร็งปอด

การป้องกันมะเร็งปอดที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด หากไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ก็ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ให้น้อยลง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง

ทำไมคนอายุน้อย ป่วยมะเร็งปอดมากขึ้น 02

นอกจากนี้ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts