ทานเนื้อหมูกึ่งสุก กึ่งดิบ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

ทานเนื้อหมูกึ่งสุก กึ่งดิบ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร 02

การติดเชื้อแบคทีเรีย

เชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุก ได้แก่

  • ซัลโมเนลลา ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
  • ลิสเตอเรีย ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคล้ายกับโรคซัลโมเนลลา แต่อาจรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
  • อีโคไล ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคล้ายกับโรคซัลโมเนลลา และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะไตวายเฉียบพลัน

การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมูสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในฟาร์มเลี้ยงหมู ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการจำหน่าย โดยเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในลำไส้ของหมู และอาจปนเปื้อนออกมากับเนื้อหมูได้

การติดเชื้อพยาธิ

พยาธิที่พบบ่อยในเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุก ได้แก่

  • พยาธิตัวกลม ทำให้เกิดโรคพยาธิตัวกลม มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ท้องอืด น้ำหนักลด และอาจทำให้เสียชีวิตได้
  • พยาธิตัวจี๊ด ทำให้เกิดโรคพยาธิตัวจี๊ด มีอาการคล้ายกับโรคพยาธิตัวกลม แต่อาจรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัว เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท
  • พยาธิตัวตืดหมู ทำให้เกิดโรคพยาธิตัวตืดหมู ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้อง ท้องอืด น้ำหนักลด และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

การปนเปื้อนของพยาธิในเนื้อหมูสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในฟาร์มเลี้ยงหมู ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการจำหน่าย โดยพยาธิเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในเนื้อหมูและอาจปนเปื้อนออกมากับเนื้อหมูได้

โรคไข้หูดับ

โรคไข้หูดับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis เชื้อนี้พบได้ในหมูและสัตว์อื่นๆ เช่น หมูป่า หมูป่า เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือเยื่อบุตา หากเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อจะแพร่กระจายไปยังระบบประสาทและอาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเสียชีวิตได้

โรควัณโรค

โรควัณโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เชื้อนี้พบได้ในหมูและสัตว์อื่นๆ เช่น วัว วัว เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางทางเดินหายใจ หากเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อจะแพร่กระจายไปยังปอดและอาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เช่น ไอเรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และเสียชีวิตได้

วิธีตรวจสอบว่าเนื้อหมูสุกหรือไม่

วิธีตรวจสอบว่าเนื้อหมูสุกหรือไม่ สามารถทำได้โดยการใช้นิ้วแตะเนื้อหมู หากเนื้อหมูสุกทั่วถึง เนื้อหมูจะแข็งและไม่มีสีชมพูเหลืออยู่ ในส่วนของหมูสามชั้นและหมูสามชั้น ควรปรุงให้สุกจนไม่มีสีชมพูเหลืออยู่ เนื่องจากไขมันในเนื้อหมูเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้

ดังนั้น จึงควรปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts