ทานยาคุมนานๆ มีลูกยาก จริงหรือ?

ทานยาคุมนานๆ มีลูกยาก จริงหรือ 03


การทานยาคุมกำเนิดนานๆ อาจส่งผลต่อเยื่อบุโพรงมดลูกบางลงได้ เนื่องจากยาคุมกำเนิดแบบเม็ดประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งการตกไข่และทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อน

เยื่อบุโพรงมดลูกเป็นเนื้อเยื่อที่เจริญขึ้นมาในมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน หากเยื่อบุโพรงมดลูกบางลง อาจทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยากขึ้น ส่งผลให้การตั้งครรภ์ยากขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม การทานยาคุมกำเนิดนานๆ ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงมีลูกยากเสมอไป โดยปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากของผู้หญิง เช่น

  • อายุ ผู้หญิงที่อายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงในการมีบุตรยากมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพไข่ลดลง
  • น้ำหนัก ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ อาจส่งผลต่อภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากอาจส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมน
  • โรคประจำตัว เช่น โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ เป็นต้น อาจส่งผลต่อภาวะมีบุตรยาก
  • ประวัติครอบครัว หากมีประวัติครอบครัวที่มีภาวะมีบุตรยาก อาจเพิ่มความเสี่ยงในการมีบุตรยาก

ดังนั้น หากผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดมานานแล้ว และอยากมีลูก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม โดยแพทย์อาจแนะนำให้หยุดทานยาคุมกำเนิดประมาณ 1-3 เดือนก่อนเริ่มพยายามตั้งครรภ์ เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลและพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดมานานแล้ว ควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสุขภาพโดยรวมและภาวะมีบุตรยาก หากพบปัญหาใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการทานยาคุมกำเนิดนานๆ ต่อภาวะมีบุตรยากของผู้หญิง

ผลกระทบต่อเยื่อบุโพรงมดลูก

ยาคุมกำเนิดแบบเม็ดประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งการตกไข่และทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อน

การทานยาคุมกำเนิดนานๆ จะทำให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อเยื่อบุโพรงมดลูกบางลง โดยเยื่อบุโพรงมดลูกที่บางลง อาจทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยากขึ้น

การศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดนานกว่า 5 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะบางลงมากกว่าผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดน้อยกว่า 5 ปี โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ทานยาคุมกำเนิดนานขึ้น

ผลกระทบต่อภาวะมีบุตรยาก

การทานยาคุมกำเนิดนานๆ อาจส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากของผู้หญิงเล็กน้อย โดยการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดนานกว่า 5 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ยากขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดน้อยกว่า 5 ปี

อย่างไรก็ตาม การทานยาคุมกำเนิดนานๆ ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงมีลูกยากเสมอไป โดยปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากของผู้หญิง เช่น อายุ น้ำหนัก โรคประจำตัว ประวัติครอบครัว เป็นต้น

แนวทางการวางแผนการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดมานาน

หากผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดมานานแล้ว และอยากมีลูก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม โดยแพทย์อาจแนะนำให้หยุดทานยาคุมกำเนิดประมาณ 1-3 เดือนก่อนเริ่มพยายามตั้งครรภ์ เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลและพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดมานานแล้ว ควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสุขภาพโดยรวมและภาวะมีบุตรยาก หากพบปัญหาใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts