ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคดิจิทัล

ทักษะดิจิทัล หมายถึง ทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคนทำงานทุกสายงาน

ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคดิจิทัล 01

ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน

 • การใช้คอมพิวเตอร์: ทักษะนี้จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน คนทำงานควรมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
  • ตัวอย่าง: พนักงานออฟฟิศทุกคนจำเป็นต้องใช้ Microsoft Word ในการเขียนเอกสาร พนักงานขายจำเป็นต้องใช้ Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลลูกค้า
 • การสื่อสารออนไลน์: การสื่อสารในยุคดิจิทัลมีหลากหลายช่องทาง คนทำงานควรมีความสามารถในการใช้ e-mail, โปรแกรมสื่อสารออนไลน์ เช่น LINE, Facebook, การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom, Google Meet
  • ตัวอย่าง: พนักงานขายจำเป็นต้องใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พนักงานในบริษัทต้องใช้ Zoom ในการประชุมออนไลน์
 • การค้นหาข้อมูล: ทักษะในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนทำงานสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและแม่นยำ
  • ตัวอย่าง: นักข่าวจำเป็นต้องใช้ Search Engine ในการหาข้อมูลสำหรับเขียนข่าว นักวิจัยจำเป็นต้องใช้ Search Engine ในการหาข้อมูลสำหรับงานวิจัย
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์: ทักษะในการตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัว และความปลอดภัยของอุปกรณ์ดิจิทัล
  • ตัวอย่าง: พนักงานทุกคนควรระวังการหลอกลวงทางออนไลน์ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

ทักษะดิจิทัลขั้นสูง

 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้คนทำงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวอย่าง: นักการตลาดใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย นักวิเคราะห์การเงินใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น
 • การตลาดดิจิทัล: ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ช่วยให้คนทำงานสามารถโปรโมทสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวอย่าง: เจ้าของธุรกิจควรมีความรู้เกี่ยวกับ SEO SEM Social Media Marketing
 • การเขียนโปรแกรม: ทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ช่วยให้คนทำงานสามารถทำงานอัตโนมัติ พัฒนาโปรแกรม และแก้ปัญหาต่างๆ
  • ตัวอย่าง: นักพัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • การออกแบบกราฟิก: ทักษะการออกแบบภาพและสื่อดิจิทัล ช่วยให้คนทำงานสามารถสื่อสารข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวอย่าง: นักออกแบบกราฟิกออกแบบโลโก้ โบรชัวร์ เว็บไซต์

ทักษะเพิ่มเติม

 • การคิดวิเคราะห์: ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจ
 • การทำงานเป็นทีม: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารความคิดและข้อมูลอย่างชัดเจน
 • การเรียนรู้: ทักษะใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ตัวอย่างทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับงานในบางสายงาน

 • นักการตลาด: ทักษะการตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบกราฟิก
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์: ทักษะการเขียนโปรแกรม, การออกแบบระบบ, การทดสอบซอฟต์

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts