ถ้าอยากมีหุ่นสวยต้องมีไขมันเท่าไหร่

1. วิธีวัดปริมาณไขมันในร่างกาย:

ถ้าอยากมีหุ่นสวยต้องมีไขมันเท่าไหร่ 01
 • เครื่องวัดค่า BMR (Basal Metabolic Rate): เป็นการวัดอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นต่ำของร่างกาย
 • การวัดด้วยเครื่อง DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry): เป็นการวัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และกระดูก
 • การวัดด้วยเครื่อง BIA (Bioelectrical impedance analysis): เป็นการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของร่างกาย
 • การวัดด้วย skinfold caliper: เป็นการวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณไขมันในร่างกาย:

 • เพศ: ผู้หญิงมีไขมันในร่างกายมากกว่าผู้ชาย
 • อายุ: ไขมันในร่างกายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • พันธุกรรม: พันธุกรรมมีบทบาทสำคัญต่อปริมาณไขมันในร่างกาย
 • การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายช่วยเผาผลาญไขมัน
 • อาหาร: อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว น้ำตาล และคาร์โบไฮเดรตสูง ส่งผลต่อปริมาณไขมันในร่างกาย
 • สุขภาพ: โรคบางโรค เช่น โรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ส่งผลต่อปริมาณไขมันในร่างกาย

3. ผลเสียของการมีไขมันในร่างกายมากเกินไป:

ถ้าอยากมีหุ่นสวยต้องมีไขมันเท่าไหร่ 02
 • โรคอ้วน: โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ: ไขมันในเลือดสูง ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน: ไขมันในร่างกายมากเกินไป ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง: ไขมันในร่างกายมากเกินไป ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
 • โรคนอนหลับไม่สนิท: ไขมันในร่างกายมากเกินไป ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคนอนหลับไม่สนิท

4. คำแนะนำสำหรับการลดไขมันในร่างกาย:

 • ควบคุมอาหาร: เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ ธัญพืช โปรตีน เลี่ยงอาหารแปรรูป ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล
 • ออกกำลังกาย: ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ เลือกประเภทที่เหมาะกับตัวเอง
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ: นอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • จัดการความเครียด: หาทางผ่อนคลายความเครียด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts