ถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งทางออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย


การถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งทางออนไลน์นั้น มีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลบนบัตรประชาชนจะถูกนำไปใช้โดยมิจฉาชีพได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อให้การส่งสำเนาบัตรประชาชนทางออนไลน์นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. ห้ามถ่ายภาพด้านหลังบัตรประชาชนเด็ดขาด

ถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งทางออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย 01

ด้านหลังบัตรประชาชนมีข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสประจำตัวประชาชน ซึ่งหากถูกนำไปใช้โดยมิจฉาชีพ อาจนำไปแอบอ้างทำธุรกรรมต่างๆ แทนเจ้าของบัตรได้

2. ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง

ถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งทางออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย 02

การเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นการยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตรประชาชน และเป็นการป้องกันการนำไปใช้โดยผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ไม่ควรเขียนรับรองสำเนาถูกต้องไว้มุมใดมุมหนึ่ง หรือพื้นที่ว่างๆ รอบสำเนาบัตรประชาชน

มิจฉาชีพอาจนำไปลบ หรือแก้ไขข้อความดังกล่าว เพื่อสวมรอยทำในสิ่งผิดกฎหมาย

4. ปิดบริเวณบาร์โค้ดที่อยู่ด้านข้างบัตรประชาชนเอาไว้

บาร์โค้ดนั้นอาจถูกนำไปสแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณได้

5. ถ่ายภาพให้ชัดเจน มองเห็นข้อมูลทั้งหมดบนบัตรประชาชน

ควรถ่ายภาพให้แสงสว่างเพียงพอ มองเห็นข้อมูลบนบัตรประชาชนได้อย่างชัดเจน

6. ส่งสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ควรส่งสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ต้องการสมัครงาน

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการแอปพลิเคชัน Thai.id เพื่อส่งสำเนาบัตรประชาชนทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย แอปพลิเคชัน Thai.id ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยข้อมูลส่วนบุคคลบนบัตรประชาชนจะถูกเข้ารหัสลับ และไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงได้

หากจำเป็นต้องถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งทางออนไลน์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts