ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่ สมัครงาน

ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่ สมัครงาน 02

เรซูเม่ (resume) คือเอกสารสรุปประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และทักษะความสามารถของผู้สมัครงาน ใช้ในการสมัครงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้กับผู้ว่าจ้าง เรซูเม่ที่ดีควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุด และสามารถใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้อง

ชื่อและช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล: นาย/นาง/นางสาว [ชื่อ]

ที่อยู่: [ที่อยู่]

เบอร์โทรศัพท์: [เบอร์โทรศัพท์]

อีเมล: [อีเมล]

รูปถ่าย

รูปถ่ายควรเป็นรูปถ่ายที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย แสดงออกถึงความมั่นใจ

จุดมุ่งหมายในการทำงาน

จุดมุ่งหมายในการทำงานควรระบุถึงตำแหน่งงานและเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร โดยควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น

ตัวอย่าง:

มุ่งมั่นที่จะทำงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ของบริษัท [ชื่อบริษัท] เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การศึกษา

การศึกษาควรระบุถึงสถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เรียน โดยควรเรียงลำดับจากสถาบันการศึกษาล่าสุดไปก่อน

ตัวอย่าง:

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานควรระบุถึงตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน และบริษัทที่เคยร่วมงาน โดยควรเรียงลำดับจากประสบการณ์ล่าสุดไปก่อน

ตัวอย่าง:

ตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ระยะเวลา [ระยะเวลา] บริษัท [ชื่อบริษัท]

ทักษะและความสามารถ

ทักษะและความสามารถควรระบุถึงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน โดยควรเรียงลำดับจากทักษะที่สำคัญที่สุดไปก่อน

ตัวอย่าง:

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: Microsoft Office, Python, Java

ทักษะด้านภาษา: ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

ทักษะด้านการสื่อสาร: มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

ผลงาน

ผลงานควรระบุถึงผลงานที่สำคัญของผู้สมัคร โดยควรเรียงลำดับจากผลงานที่สำคัญที่สุดไปก่อน

ตัวอย่าง:

พัฒนาระบบ [ชื่อระบบ] โดยใช้เทคโนโลยี [เทคโนโลยี] ช่วยลดเวลาการทำงานลง [จำนวน]%

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติควรระบุถึงรางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ โดยควรเรียงลำดับจากรางวัลและเกียรติประวัติที่สำคัญที่สุดไปก่อน

ตัวอย่าง:

รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ

หมายเหตุ

หมายเหตุควรระบุถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครต้องการเพิ่มเติม เช่น ความสนใจส่วนตัว กิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น

ตัวอย่าง:

สนใจด้านกีฬาฟุตบอลและดนตรี

การเขียนเรซูเม่ให้มีประสิทธิภาพ

ในการเขียนเรซูเม่ให้มีประสิทธิภาพ ผู้สมัครควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  • เขียนให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น
  • เน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุด
  • ใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้อง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง

นอกจากนี้ ผู้สมัครควรปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและบริษัทที่สมัคร โดยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานให้ละเอียดก่อนเขียนเรซูเม่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts