ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร 03 (1)

ผลกระทบต่อโรคตับ

แอลกอฮอล์เป็นสารพิษต่อตับ ทำให้เกิดการอักเสบของตับ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่โรคตับแข็งได้ โรคตับแข็งเป็นภาวะที่ตับถูกทำลายอย่างถาวร และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

ผลกระทบต่อโรคหัวใจ

แอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจวาย โดยการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ เพิ่มความดันโลหิต และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้

ผลกระทบต่อโรคมะเร็ง

แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็ง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป และอาจทำให้เกิดมะเร็งได้

ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต

แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติด ทำให้เกิดอาการติดแอลกอฮอล์ และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคจิตเภท โดยการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ และอาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้

ผลกระทบต่อปัญหาสังคม

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสังคม เช่น การทะเลาะวิวาท การทำร้ายผู้อื่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ และความรุนแรงในครอบครัว โดยการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้ขาดสติ และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตรายได้

ผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นๆ

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำยังส่งผลเสียต่อร่างกายในด้านอื่นๆ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอประมาณ

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอประมาณ คือ การดื่มไม่เกิน 2 หน่วยต่อวันสำหรับผู้ชาย และไม่เกิน 1 หน่วยต่อวันสำหรับผู้หญิง หน่วยแอลกอฮอล์เทียบเท่ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร ที่มีแอลกอฮอล์ 12 เปอร์เซ็นต์ เช่น เบียร์ 1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) ไวน์ 1 แก้ว (150 มิลลิลิตร) หรือเหล้า 1 แก้ว (45 มิลลิลิตร)

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร 01

การดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน

การดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน โดยไม่เว้นวันใดเลย ถือว่าดื่มมากเกินไป และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts