ดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดนานๆ ทำให้เป็นมะเร็ง?

การดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดนานๆ ไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งไหโดยตรง

ดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดนานๆ ทำให้เป็นมะเร็ง 02

1. สารเคมีที่อาจปนเปื้อนในน้ำ

ความร้อนจากแสงแดด อาจทำให้สารเคมีบางชนิด จากขวดพลาสติกละลายออกมา ปนเปื้อนในน้ำ สารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ตัวอย่างสารเคมีที่อาจพบ ได้แก่

  • Antimony (แอนติโมนี) : อาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร หัวใจ และระบบภูมิคุ้มกัน
  • Bisphenol A (BPA) : อาจส่งผลต่อระบบฮอร์โมน
  • Phthalates (พาทาเลต) : อาจส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์

2. แบคทีเรีย

ขวดที่ตากแดด เสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรีย โดยเฉพาะขวดที่เปิดฝาแล้ว แบคทีเรียเหล่านี้ อาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

3. ผลเสียต่อสุขภาพจากน้ำร้อน

น้ำที่ร้อน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ร้อนใน กระหายน้ำ

4. คำแนะนำเพิ่มเติม

  • เลือกซื้อ ขวดน้ำที่ปราศจาก BPA
  • ไม่ควร นำขวดน้ำกลับมาใช้ซ้ำ
  • ล้างมือ ให้สะอาดก่อนสัมผัสขวดน้ำ
  • ดื่มน้ำ ให้หมดภายใน** 24 ชั่วโมง** หลังจากเปิด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts