ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางแห่งความรักและความโชคร้าย

ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางแห่งความรักและความโชคร้าย 02


ดาวหางฮัลเลย์เป็นดาวหางที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์นานที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 76 ปี ในการโคจรครบหนึ่งรอบ ดาวหางฮัลเลย์จึงปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าโลกทุกๆ 76 ปี

ดาวหางฮัลเลย์ได้รับการบันทึกการปรากฏตัวครั้งแรกในบันทึกของชาวจีนเมื่อประมาณ 2,400 ปีก่อน และมีการบันทึกการปรากฏตัวอีกครั้งในหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2406 เซอร์วิลเลียม ฮัลเลย์ นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทำการคำนวณวงโคจรของดาวหางฮัลเลย์ และพบว่าดาวหางฮัลเลย์ที่ปรากฏให้เห็นในอดีตหลายครั้งนั้น แท้จริงแล้วคือดาวหางดวงเดียวกัน

เนื่องจากดาวหางฮัลเลย์ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าโลกทุกๆ 76 ปี ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตาย ในบางวัฒนธรรม ผู้คนเชื่อว่าหากเห็นดาวหางฮัลเลย์ก็จะพบกับโชคร้ายหรือความตายในไม่ช้า

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง ดาวหางฮัลเลย์ก็ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติก เชื่อกันว่าหากคู่รักได้เห็นดาวหางฮัลเลย์ด้วยกัน ก็จะรักกันตลอดไป

ความเชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตายนั้น น่าจะมาจากความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าวัตถุบนท้องฟ้าที่ปรากฏการณ์แปลกประหลาดหรือน่ากลัวนั้น มักเป็นลางร้าย ตัวอย่างเช่น ชาวจีนเชื่อว่าการปรากฏตัวของดาวหางเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยธรรมชาติหรือสงคราม

ส่วนความเชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติกนั้น น่าจะมาจากความงามของดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางฮัลเลย์มีลักษณะเป็นก้อนหิมะขนาดใหญ่ที่มีควันและฝุ่นปกคลุม เมื่อดาวหางฮัลเลย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้ควันและฝุ่นระเหยกลายเป็นหางยาวสลวย หางของดาวหางฮัลเลย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนท้องฟ้ายามค่ำคืน จึงเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ

ในปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตายนั้น ค่อยๆ เลือนหายไป ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามเท่านั้น

ลักษณะ

ดาวหางฮัลเลย์เป็นดาวหางที่มีวงโคจรแบบพาหะ (Long-period comet) โดยมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีที่ยาวมาก โดยใช้เวลาประมาณ 76 ปี ในการโคจรครบหนึ่งรอบ ดาวหางฮัลเลย์จึงปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าโลกทุกๆ 76 ปี

ดาวหางฮัลเลย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 กิโลเมตร และประกอบด้วยแกนน้ำแข็ง ฝุ่น และหิน เมื่อดาวหางฮัลเลย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้แกนน้ำแข็งระเหยกลายเป็นหางยาวสลวย หางของดาวหางฮัลเลย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนท้องฟ้ายามค่ำคืน จึงเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ

การปรากฏตัว

ดาวหางฮัลเลย์ได้รับการบันทึกการปรากฏตัวครั้งแรกในบันทึกของชาวจีนเมื่อประมาณ 2,400 ปีก่อน และมีการบันทึกการปรากฏตัวอีกครั้งในหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2406 เซอร์วิลเลียม ฮัลเลย์ นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทำการคำนวณวงโคจรของดาวหางฮัลเลย์ และพบว่าดาวหางฮัลเลย์ที่ปรากฏให้เห็นในอดีตหลายครั้งนั้น แท้จริงแล้วคือดาวหางดวงเดียวกัน

ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าโลกครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 และครั้งต่อไปจะปรากฏให้เห็นในปี พ.ศ. 2626

ความเชื่อ

เนื่องจากดาวหางฮัลเลย์ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าโลกทุกๆ 76 ปี ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตาย ในบางวัฒนธรรม ผู้คนเชื่อว่าหากเห็นดาวหางฮัลเลย์ก็จะพบกับโชคร้ายหรือความตายในไม่ช้า

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง ดาวหางฮัลเลย์ก็ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติก เชื่อกันว่าหากคู่รักได้เห็นดาวหางฮัลเลย์ด้วยกัน ก็จะรักกันตลอดไป

ความเชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตายนั้น น่าจะมาจากความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มองว่าวัตถุบนท้องฟ้าที่ปรากฏการณ์แปลกประหลาดหรือน่ากลัวนั้น มักเป็นลางร้าย ตัวอย่างเช่น ชาวจีนเชื่อว่าการปรากฏตัวของดาวหางเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยธรรมชาติหรือสงคราม

ส่วนความเชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติกนั้น น่าจะมาจากความงามของดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางฮัลเลย์มีลักษณะเป็นก้อนหิมะขนาดใหญ่ที่มีควันและฝุ่นปกคลุม เมื่อดาวหางฮัลเลย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้ควันและฝุ่นระเหยกลายเป็นหางยาวสลวย หางของดาวหางฮัลเลย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนท้องฟ้ายามค่ำคืน จึงเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ

ปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ความเชื่อที่ว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายหรือความตายนั้น ค่อยๆ เลือนหายไป ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเชื่อว่าดาวหางฮัลเลย์เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคร้ายหรือความตาย ดังนั้น เมื่อเห็นดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้า จึงมีบางคนที่รู้สึกกังวลใจหรือหวาดกลัว

บทสรุป

ดาวหางฮัลเลย์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม แต่ก็มีความเชื่อและเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับดาวหางดวงนี้ ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องใด ดาวหางฮัลเลย์ก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าประทับใจเสมอ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts