ดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. วันนี้ สูงถึง 7.70%

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. วันนี้ 02


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส วันนี้ ยังคงเป็นไปตามอัตราที่ประกาศไว้ข้างต้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธอส แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์เป็นประเภทเงินฝากที่เปิดบัญชีได้ง่ายที่สุด และไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีหรือฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธอส ขึ้นอยู่กับวงเงินฝาก โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 0.85% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่ 0.50% ต่อปี

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำเป็นประเภทเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แต่มีข้อกำหนดในการฝากเงิน เช่น ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ และวงเงินฝากขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธอส ขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝาก โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 7.70% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษของธอส นั้น อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป แต่มีข้อกำหนดในการฝากเงิน เช่น ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ และวงเงินฝากขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษของธอส ขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝาก โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 8.30% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

สมมติว่า คุณฝากเงินออมทรัพย์ ธอส 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 1 ปี

ดอกเบี้ยเงินฝาก = 100,000 x 0.85% x 1 = 850 บาท

ดังนั้น คุณจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส 100,000 บาท เป็นจำนวน 850 บาท ในระยะเวลา 1 ปี

ขออภัยหากข้อมูลยังไม่ละเอียดเพียงพอ โปรดแจ้งให้ผมทราบหากมีคำถามเพิ่มเติม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts