รถไฟฟ้า ดียังไง? คุ้มค่า ประหยัด หรือไม่?

ซื้อรถไฟฟ้าช่วงนี้ ดีไหม คุ้มค่าหรือไม่ 02

การซื้อรถไฟฟ้ามีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาดังนี้

ข้อดีของรถไฟฟ้า

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมากกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส เนื่องจากไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าน้ำมันและแก๊ส
 • มลพิษน้อยกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส เนื่องจากไม่มีไอเสีย
 • เงียบกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส เนื่องจากไม่มีเสียงเครื่องยนต์
 • เร่งความเร็วได้เร็วกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส
 • ดูแลรักษาง่ายกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส เนื่องจากมีชิ้นส่วนน้อยกว่า

ข้อเสียของรถไฟฟ้า

 • ราคาซื้อแพงกว่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส
 • ระยะทางวิ่งต่อชาร์จไฟยังไม่ไกลเท่ารถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ส
 • สถานีชาร์จไฟยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง
 • ค่าเสื่อมราคาของแบตเตอรี่ยังสูง

โดยสรุปแล้ว การซื้อรถไฟฟ้าจะคุ้มหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • งบประมาณที่มี
 • การใช้งานรถในแต่ละวัน
 • ระยะทางวิ่งที่ต้องการ
 • ความพร้อมของสถานีชาร์จไฟ

หากมีงบประมาณเพียงพอ ใช้งานรถในเมืองเป็นหลัก และเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและมลพิษ การซื้อรถไฟฟ้าจะคุ้มค่าในระยะยาว

สำหรับกรณีของการซื้อรถไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการใช้งานรถไฟฟ้า เช่น การให้ส่วนลดภาษีสรรพสามิต การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ การยกเว้นค่าทางด่วน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้การซื้อรถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

นอกจากนี้ สถานีชาร์จไฟในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะรวมกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ดังนั้น หากพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นแล้ว การซื้อรถไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts