ชวนรู้ข้อแตกต่าง ระหว่าง “จระเข้” กับ “อัลลิเกเตอร์”

ชวนรู้ข้อแตกต่าง ระหว่าง จระเข้ กับอัลลิเกเตอร์ 02

1. รูปร่าง

ปาก จระเข้มีปากรูปตัว V ในขณะที่อัลลิเกเตอร์มีปากรูปตัว U นอกจากนี้ จมูกของจระเข้จะแหลมยาวกว่าจมูกของอัลลิเกเตอร์ ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในโครงสร้างขากรรไกรของทั้งสองชนิด จระเข้มีขากรรไกรที่ยาวและแหลมกว่าอัลลิเกเตอร์ ซึ่งทำให้สามารถงับเหยื่อขนาดใหญ่ได้ อัลลิเกเตอร์มีขากรรไกรที่สั้นและกว้างกว่าจระเข้ ซึ่งทำให้สามารถงับเหยื่อที่เล็กกว่าได้

ลำตัว จระเข้มีลำตัวที่ยาวและเรียวกว่าอัลลิเกเตอร์ จระเข้บางชนิดอาจมีความยาวได้ถึง 7 เมตร ในขณะที่อัลลิเกเตอร์บางชนิดอาจมีความยาวได้ถึง 4 เมตร ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในถิ่นอาศัยของทั้งสองชนิด จระเข้มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มหรือกร่อย ซึ่งทำให้ต้องเคลื่อนที่ผ่านน้ำทะเลที่มีความหนาแน่นสูง ลำตัวที่ยาวและเรียวของจระเข้จึงช่วยให้เคลื่อนที่ได้สะดวกกว่าในน้ำทะเล

เกล็ด จระเข้และอัลลิเกเตอร์มีเกล็ดปกคลุมลำตัว เกล็ดของจระเข้จะมีลักษณะเป็นแผ่นหนาและเรียบ ในขณะที่เกล็ดของอัลลิเกเตอร์จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางและขรุขระ ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในถิ่นอาศัยของทั้งสองชนิด เกล็ดหนาและเรียบของจระเข้ช่วยให้สามารถป้องกันตัวเองจากบาดแผลจากการต่อสู้กับเหยื่อหรือศัตรู ในขณะที่เกล็ดบางและขรุขระของอัลลิเกเตอร์ช่วยให้สามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

2. ถิ่นอาศัย

จระเข้มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มหรือกร่อย เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และป่าชายเลน ในขณะที่อัลลิเกเตอร์มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ หนองน้ำ และบึง ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในโครงสร้างผิวหนังของทั้งสองชนิด จระเข้มีต่อมขับเกลือที่สามารถขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ทำให้สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มหรือกร่อยได้ ในขณะที่อัลลิเกเตอร์ไม่มีต่อมขับเกลือ จึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มหรือกร่อยได้

  1. พฤติกรรม

จระเข้เป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวกว่าอัลลิเกเตอร์ และมักล่าเหยื่อขนาดใหญ่ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในขณะที่อัลลิเกเตอร์เป็นสัตว์ที่กินสัตว์ที่เล็กกว่า เช่น ปลา กบ และนก ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในโครงสร้างขากรรไกรของทั้งสองชนิด จระเข้มีขากรรไกรที่ยาวและแหลมกว่าอัลลิเกเตอร์ ซึ่งทำให้สามารถงับเหยื่อขนาดใหญ่ได้ อัลลิเกเตอร์มีขากรรไกรที่สั้นและกว้างกว่าจระเข้ ซึ่งทำให้สามารถงับเหยื่อที่เล็กกว่าได้

  1. ฟัน
ชวนรู้ข้อแตกต่าง ระหว่างจระเข้กับ อัลลิเกเตอร์ 01

ฟันของจระเข้มีลักษณะคล้ายเข็ม ในขณะที่ฟันของอัลลิเกเตอร์มีลักษณะคล้ายฟันซี่เลื่อย ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในวิธีการล่าเหยื่อของทั้งสองชนิด จระเข้จะกัดเหยื่อแล้วงับเอาไว้แน่นจนกว่าเหยื่อจะขาดใจตาย ในขณะที่อัลลิเกเตอร์จะงับเหยื่อแล้วลากไปใต้น้ำเพื่อทำให้เหยื่อจมน้ำตาย ฟันของจระเข้ที่มีลักษณะคล้ายเข็มจึงช่วยให้สามารถยึดเหยื่อเอาไว้ได้แน่นกว่าฟันของอัลลิเกเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายฟันซี่เลื่อย

  1. อัตราการเจริญเติบโต

จระเข้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าอัลลิเกเตอร์ จระเข้บางชนิดอาจโตได้เร็วถึง 1 เมตรต่อปี ในขณะที่อัลลิเกเตอร์บางชนิดอาจโตได้เร็วถึง 0.5 เมตรต่อปี ความแตกต่างนี้เกิดจากความแตกต่างในอุณหภูมิของแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งสองชนิด จระเข้มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอัลลิเกเตอร์ ซึ่งทำให้จระเข้สามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่า

สรุปแล้ว จระเข้และอัลลิเกเตอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ซึ่งสามารถใช้ในการแยกแยะระหว่างกันได้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านหลักๆ ดังนี้ รูปร่าง ถิ่นอาศัย พฤติกรรม ฟัน และอัตราการเจริญเติบโต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts