จุด Walk in ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

จุด Walk in ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 02

ในปัจจุบัน วัคซีน HPV ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสามารถเข้าถึงได้ฟรีตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 26 ปี โดยไม่จำกัดสถานะทางสังคมหรือรายได้

สำหรับจุด Walk in ฉีดวัคซีน HPV นั้น ในปัจจุบันมีให้บริการในหลายโรงพยาบาลและสถานพยาบาล โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับบริการ

ตัวอย่างจุด Walk in ฉีดวัคซีน HPV

 • โรงพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น
 • โรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการ Walk in ฉีดวัคซีน HPV

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีน
 3. ชำระเงินค่าวัคซีน (ถ้ามี)
 4. รอรับการฉีดวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน HPV

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำให้มากๆ
 • หลีกเลี่ยงการออกแรงมาก
 • สังเกตอาการข้างเคียง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน HPV

 • ห้ามฉีดวัคซีน HPV ให้กับผู้ที่แพ้วัคซีน หรือมีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลินและเซฟาโลสปอริน
 • ห้ามฉีดวัคซีน HPV ให้กับผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 • ห้ามฉีดวัคซีน HPV ให้กับผู้ที่ติดเชื้อ HIV

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน HPV

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และโรคอื่นๆ อีกมากมาย การฉีดวัคซีน HPV จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ได้อย่างมาก

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts