จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ 01

เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณโฟกัสและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 • SMART: เป้าหมายควรเป็น Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (วัดผลได้), Achievable (ทำได้จริง), Relevant (เกี่ยวข้อง), Time-bound (มีกรอบเวลา)
 • ตัวอย่าง:
  • แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า “อยากมีสุขภาพดี” ให้เปลี่ยนเป็น “จะออกกำลังกาย 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์”
  • แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า “อยากรวย” ให้เปลี่ยนเป็น “จะเก็บออมเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือน”

2. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อทราบเป้าหมายแล้ว แบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ลงเป็นขั้นตอนย่อยๆ เรียงลำดับความสำคัญ

 • เทคนิค Eisenhower Matrix: แบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท:
  • สำคัญและเร่งด่วน: ทำทันที เช่น งานที่ส่งผลต่อ Deadline สำคัญ
  • สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน: กำหนดเวลาทำ เช่น วางแผนการเงิน
  • ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน: มอบหมายให้ผู้อื่น เช่น ตอบอีเมลที่ไม่สำคัญ
  • ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน: ตัดออก เช่น เล่นโซเชียลมีเดีย

3. กำหนดเวลาทำงาน

ประเมินเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน กำหนด Deadline ที่ชัดเจน

 • เทคนิค Pomodoro: ตั้งเวลาทำงาน 25 นาที พัก 5 นาที
 • ตัวอย่าง:
  • กำหนดเวลาเขียนรายงาน 2 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ช่วง Pomodoro
  • กำหนดเวลาตอบอีเมล 30 นาที

4. จดจ่อกับงาน

 • ปิดการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย
 • หาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ
 • ฝึกสมาธิ
 • เทคนิค:
  • ฝึกหายใจเข้าลึกๆ
  • จดบันทึกความคิด
  • ตั้งเวลาสำหรับการจดจ่อ

5. พักเบรกระหว่างงาน

ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย หลับตาพักสายตา ทำกิจกรรมผ่อนคลาย

 • ตัวอย่าง:
  • ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายทุกๆ 25 นาที
  • หลับตาพักสายตา 5 นาทีหลังใช้คอมพิวเตอร์
  • ฟังเพลงผ่อนคลายระหว่างพัก

6. จัดระบบชีวิต

จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ 02

วางแผนการใช้ชีวิตในภาพรวม จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ใช้แอปพลิเคชั่นช่วยจัดการเวลา

 • ตัวอย่าง:
  • ใช้ปฏิทินจดบันทึกนัดหมาย
  • ใช้ To-do list จดรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • ใช้แอปพลิเคชั่นจัดการเวลา เช่น Google Calendar, Trello

7. ปฏิเสธอย่างสุภาพ

กล้าปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น เรียนรู้ที่จะพูด “ไม่”

 • เทคนิค:
  • อธิบายเหตุผลอย่างสุภาพ
  • เสนอทางเลือกอื่น

8. ดูแลตัวเอง

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหาร nutritious ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 • ตัวอย่าง:
  • นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
  • ทานผักผลไม้ให้ครบ 5 หมู่
  • ออกกำลังกาย 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์

9. เรียนรู้ทักษะใหม่

พัฒนาทักษะการจัดการเวลา เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ

 • ตัวอย่าง:
  • ศึกษาเทคนิค Pomodoro
  • เรียนรู้วิธีใช้แอปพลิเคชั่นจัดการเวลา

10. ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเอง

หาวิธีจัดการเวลาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบุคลิกของคุณ ทดลองใช้เทคนิคต่างๆ

 • ตัวอย่าง:
  • คนที่ตื่นเช้าอาจทำงานที่มีความสำคัญตอนเช้า
  • คนที่ชอบทำงานตอนกลางคืนอาจจัดตารางทำงานให้เหมาะกับตัวเอง

11. ทบทวนและปรับปรุง

ประเมินผลการจัดการเวลา หาจุดอ่อน ปรับปรุงแก้ไข

 • ตัวอย่าง:
  • จดบันทึกเวลาที่ใช้สำหรับงานต่างๆ
  • ถาม feedback จากเพื่อนร่วมงาน

12. หาแรงบันดาลใจ

จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ 03

อ่านหนังสือ บทความ ฟัง Podcast เกี่ยวกับการบริหารเวลา

13. ใช้เครื่องมือช่วย

มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยจัดการเวลา เช่น ปฏิทิน แอปพลิเคชั่น to-do list

14. ใจเย็น

การจัดการเวลาต้องใช้เวลา เรียนรู้ ปรับตัว พัฒนา

15. สนุกกับมัน

หาความสุขระหว่างการทำงาน หาวิธีทำให้การทำงานน่าสนใจ

จำไว้ว่า

 • ไม่มีวิธีจัดการเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน
 • สิ่งสำคัญคือหาวิธีที่เหมาะกับตัวคุณ
 • การจัดการเวลาที่ดีช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts