คุณประโยชน์และข้อเสียของ ต้นตีนเป็ด

คุณประโยชน์และข้อเสียของ ต้นตีนเป็ด 02

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 12-20 เมตร ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขาเป็นชั้น ๆ เปลือกต้นหนาเปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาล มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียน รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเหลือง กลิ่นฉุนแรง ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลเป็นฝักคู่ ฝักยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ผลแก่แตกเป็นฝอย เมล็ดมีขนาดเล็กสีดำ

ถิ่นกำเนิด

ต้นตีนเป็ดมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ทั่วไปในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

การขยายพันธุ์

ต้นตีนเป็ดสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำ

ประโยชน์

ต้นตีนเป็ดมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง ได้แก่

  • ดอกตีนเป็ดมีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาแก้ปวด แก้บวม แก้อักเสบ แก้หวัด แก้ไอ แก้ท้องเสีย
  • เปลือกต้นตีนเป็ดมีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง แก้ท้องเสีย
  • ใบตีนเป็ดมีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาแก้ไอ แก้หวัด แก้ท้องเสีย

นอกจากนี้ ต้นตีนเป็ดยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้มงคล เชื่อว่าหากปลูกต้นตีนเป็ดในบ้านจะทำให้มีสติปัญญาดี เจริญรุ่งเรือง

อันตราย

ดอกตีนเป็ดมีกลิ่นฉุนแรง หากสูดดมเข้าไปมาก ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เมล็ดตีนเป็ดมีสารพิษ หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ เวียนหัว จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังในการปลูกต้นตีนเป็ด

  • ควรปลูกต้นตีนเป็ดในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  • ควรปลูกต้นตีนเป็ดให้ห่างจากบ้านและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  • ไม่ควรรับประทานดอกและเมล็ดตีนเป็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกตีนเป็ดมีกลิ่นฉุนแรงเนื่องจากมีสารประกอบกลุ่มไซยาโนจีนิน (cyanogenic glycosides) ซึ่งเมื่อแตกตัวจะให้สารไซยาไนด์ (cyanide) ที่เป็นพิษ

เมล็ดตีนเป็ดมีสารพิษชื่ออัลคาลอยด์ (alkaloids) ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ เวียนหัว จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังในการปลูกต้นตีนเป็ด

  • ควรปลูกต้นตีนเป็ดในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้กลิ่นฉุนของดอกตีนเป็ดกระจายออกไปได้
  • ควรปลูกต้นตีนเป็ดให้ห่างจากบ้านและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อไม่ให้กลิ่นฉุนของดอกตีนเป็ดรบกวน
  • ไม่ควรรับประทานดอกและเมล็ดตีนเป็ด เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารพิษ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts