คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐฯ คว่ำกฎหมายนิวยอร์กจำกัดพกปืนในที่สาธารณะ

คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐฯ คว่ำกฎหมายนิวยอร์กจำกัดพกปืนในที่สาธารณะ 01

กฎหมายนิวยอร์ก

กฎหมายนิวยอร์กกำหนดให้พลเมืองต้องได้รับการอนุมัติจากศาลก่อนจึงจะพกปืนในที่สาธารณะได้ ในการขออนุมัติจากศาล ผู้สมัครจะต้องแสดงเหตุผลที่เพียงพอว่าตนจำเป็นต้องพกปืนในที่สาธารณะ เช่น ทำงานเป็นยามรักษาความปลอดภัยหรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่อันตราย

คำตัดสินของศาลสูงสุด

ศาลสูงสุดตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายนิวยอร์กขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ที่รับรองสิทธิในการครอบครองอาวุธ

ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่ากฎหมายนิวยอร์กเป็นการจำกัดสิทธิในการพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลสูงสุดระบุว่าการพกปืนในที่สาธารณะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และพลเมืองไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลเฉพาะในการพกปืน

ปฏิกิริยา

กลุ่มสิทธิอาวุธปืนต่างยินดีกับคำตัดสินของศาลสูงสุด โดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวเป็นการปกป้องสิทธิของพลเมืองในการปกป้องตนเอง

กลุ่มควบคุมอาวุธปืนต่างคัดค้านคำตัดสินของศาลสูงสุด โดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวจะทำให้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายขึ้นและอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงด้วยอาวุธปืน

ผลกระทบ

คำตัดสินของศาลสูงสุดมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การผ่อนคลายกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในรัฐอื่นๆ ทั่วประเทศสหรัฐฯ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts