คาถาบูชาพระราหู

คาถาบูชาพระราหู 02

คาถาบูชาพระราหู มีดังนี้

คาถาบูชาพระราหูแบบสั้น

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

แปลว่า

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระราหูเทวา ขอถวายธูป เทียน ดอกไม้ สักการะ ผลไม้ อาหาร ข้าวสาลี และเครื่องสังเวยอื่น ๆ

คาถาบูชาพระราหูแบบยาว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

แปลว่า

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (3 ครั้ง)

ขอพระราหูเทวาโปรดประทานพร ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่มีความสุข ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้พระราหูเทวาโปรดช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้ข้าพเจ้าได้พบแต่ความสุขความเจริญ

การไหว้พระราหู

ในการไหว้พระราหู ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เตรียมของไหว้ดังนี้

  • ธูป 9 ดอก
  • เทียน 9 เล่ม
  • ดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • ผลไม้ 9 อย่าง
  • ขนมหรืออาหารคาวหวาน 9 อย่าง
  • น้ำเปล่า 1 แก้ว

หลังจากตั้งจิตอธิษฐานแล้ว จึงเริ่มสวดคาถาบูชาพระราหู จากนั้นจึงนำของไหว้มาถวาย และจบด้วยการกรวดน้ำ

ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู

พระราหูเป็นเทวดาองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง ในทางโหราศาสตร์ไทย พระราหูเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 8 อยู่ถัดจากดาวพุธ เชื่อกันว่าพระราหูเป็นดาวเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อโชคชะตาของมนุษย์ บางคนเชื่อว่าการบูชาพระราหูจะช่วยเสริมดวงชะตาและปัดเป่าเคราะห์ร้ายได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts