การหาวของคนเรามีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้าง?

การหาวของคนเรามีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้าง 02

การหาวของคนเราเกิดจากปัจจัยหลายประการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

สาเหตุทางกายภาพ การหาวมักเกิดจากความง่วงนอน อ่อนเพลีย การขาดออกซิเจนในร่างกาย การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศไม่ถ่ายเท การได้รับยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยานอนหลับ ยาลดไข้

สาเหตุทางจิตวิทยา การหาวอาจเกิดจากความเบื่อหน่าย ความตื่นเต้น ความเครียด การเห็นผู้อื่นหาว การหาวเป็นพฤติกรรมที่ติดต่อกันได้ เรียกว่า “contagious yawning”

นอกจากนี้ การหาวยังอาจเกิดจากสาเหตุทางการแพทย์บางประการ เช่น

 • โรคลมชัก
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเนื้องอกในสมอง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 • โรคลมหายใจถี่
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคไทรอยด์

หากมีอาการหาวบ่อยหรือหาวแบบผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่เหมาะสม

วิธีแก้อาการหาวบ่อย

หากมีอาการหาวบ่อย สามารถลองทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการได้

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศไม่ถ่ายเท
 • หลีกเลี่ยงการได้รับยาบางชนิด

หากทำตามวิธีข้างต้นแล้วอาการหาวยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts