การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินคืออะไร

การวางแผนการเงิน 02

การวางแผนการเงิน เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

 1. การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน: เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของเข็มทิศ เป้าหมายอาจเป็นเรื่องระยะสั้น เช่น ซื้อรถใหม่ หรือระยะยาว เช่น เกษียณอายุอย่างสบาย
 2. การจัดสรรเงินออม การใช้จ่าย และการลงทุน: เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเข็มทิศ แบ่งเงินเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
  • เงินออม: เก็บออมเงินไว้สำหรับเป้าหมายในอนาคต
  • การใช้จ่าย: ใช้จ่ายอย่างมีสติ เน้นสิ่งจำเป็น
  • การลงทุน: เพิ่มเงินออมให้เติบโต
 3. การติดตามผล: เปรียบเสมือนการตรวจสอบเส้นทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังอยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมาย ปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ทำไมต้องวางแผน

 • บรรลุเป้าหมายทางการเงิน: มีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น
 • มีความมั่นคงทางการเงิน: เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 • ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข: หมดกังวลเรื่องเงิน

ตัวอย่างเป้าหมายทางการเงิน

 • ซื้อบ้าน
 • ซื้อรถ
 • แต่งงาน
 • เรียนต่อ
 • เกษียณอายุ

ตัวอย่างการจัดสรรเงินออม การใช้จ่าย และการลงทุน

 • เงินออม: 30% ของรายได้
 • การใช้จ่าย: 50% ของรายได้
 • การลงทุน: 20% ของรายได้

เครื่องมือทางการเงิน

 • เงินฝาก: เหมาะสำหรับเก็บออมระยะสั้น ความเสี่ยงต่ำ
 • ประกัน: เหมาะสำหรับคุ้มครองความเสี่ยง
 • กองทุนรวม: เหมาะสำหรับลงทุนระยะกลาง ความเสี่ยงปานกลาง
 • หุ้น: เหมาะสำหรับลงทุนระยะยาว ความเสี่ยงสูง
 • อสังหาริมทรัพย์: เหมาะสำหรับลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนสูง

แหล่งข้อมูล

คำแนะนำ

 • เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นได้
 • ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ: วินัยสำคัญที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน: เข้าใจความเสี่ยง
 • กระจายความเสี่ยง: ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มความมั่นใจ

การวางแผนการเงิน เปรียบเสมือนการเดินทาง ผ่านขั้นตอนต่างๆ ด้วยความอดทน วินัย และความรู้ ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย และมีความสุขในชีวิต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts