การลดน้ำหนักแบบ IF คืออะไร?

การลดน้ำหนักแบบ IF คืออะไร 02

การลดน้ำหนักแบบ IF หรือ Intermittent Fasting คือการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารในแต่ละวัน โดยแบ่งออกเป็นช่วงอดอาหาร (Fasting) และช่วงรับประทานอาหาร (Feeding)

รูปแบบการลดน้ำหนักแบบ IF

มีรูปแบบการลดน้ำหนักแบบ IF หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • การอดอาหารแบบ 16/8 เป็นรูปแบบการลดน้ำหนักแบบ IF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นการอดอาหาร 16 ชั่วโมงต่อวัน และรับประทานอาหาร 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยช่วงเวลาอดอาหารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เช่น รับประทานอาหารมื้อเช้า 12:00 น. และรับประทานอาหารมื้อเย็น 20:00 น. จะทำให้อดอาหารตั้งแต่ 20:00 น. ของวันก่อนหน้าจนถึง 12:00 น. ของวันถัดไป
 • การอดอาหารแบบวันเว้นวัน เป็นการอดอาหาร 24 ชั่วโมงต่อวัน 1 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกวันใดวันหนึ่งที่จะอดอาหาร เช่น วันจันทร์ อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงเที่ยงคืนวันอังคาร
 • การอดอาหารแบบ 5:2 เป็นการอดอาหาร 500-600 แคลอรี่ต่อวัน 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกวันใดวันหนึ่งที่จะอดอาหาร เช่น วันอังคารและวันพฤหัสบดี อดอาหาร 500-600 แคลอรี่ต่อวัน
 • การอดอาหารแบบ Alternate-day fasting เป็นการอดอาหาร 24 ชั่วโมงต่อวัน 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกวันใดวันหนึ่งที่จะอดอาหาร เช่น วันจันทร์และวันพุธ อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงเที่ยงคืนวันพุธ

วิธีทำ IF

ในการลดน้ำหนักแบบ IF สามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกรูปแบบการลดน้ำหนักแบบ IF ที่เหมาะสมกับตนเอง
 2. กำหนดช่วงเวลาอดอาหารและช่วงเวลารับประทานอาหารให้ชัดเจน
 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนในช่วงที่รับประทานอาหาร
 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งวัน
 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรระวังในการลดน้ำหนักแบบ IF

ในการลดน้ำหนักแบบ IF ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการลดน้ำหนักแบบ IF หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ
 • น้ำหนัก ควรเริ่มการลดน้ำหนักแบบ IF หากมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
 • ระยะเวลา ควรเริ่มต้นการลดน้ำหนักแบบ IF เป็นเวลาสั้นๆ ก่อน เช่น 1-2 เดือน หากได้ผลดีสามารถเพิ่มระยะเวลาได้

ประโยชน์ของการลดน้ำหนักแบบ IF

การลดน้ำหนักแบบ IF มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ลดน้ำหนัก การลดน้ำหนักแบบ IF ช่วยลดน้ำหนักและลดไขมันได้
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การลดน้ำหนักแบบ IF ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ การลดน้ำหนักแบบ IF ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
 • ปรับปรุงสุขภาพโดยรวม การลดน้ำหนักแบบ IF ช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวม เช่น เพิ่มพลังงาน ปรับปรุงอารมณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

สรุป

การลดน้ำหนักแบบ IF เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดน้ำหนักแบบ IF เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts