การลงทุนในทองคำ คู่มือสำหรับนักลงทุน

การลงทุนในทองคำ คู่มือสำหรับนักลงทุน 01

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนมายาวนาน ด้วยบทบาทสำคัญในการกระจายความเสี่ยง ป้องกันเงินเฟ้อ และรักษาความมั่งคั่ง บทความนี้มุ่งหวังเป็นคู่มือสำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งทองคำ

รูปแบบการลงทุน

 1. ทองคำแท่ง: ตัวเลือกคลาสสิก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือครองทองคำโดยตรง ซื้อได้จากร้านทอง ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ซื้อทองคำแท่ง 1 บาท ในราคา 30,000 บาท
 2. ทองรูปพรรณ: นอกจากความสวยงาม ยังสามารถลงทุนได้ แต่ราคาจะสูงกว่าทองคำแท่ง เนื่องจากค่ากำเหน็จและค่าบล็อก ตัวอย่างเช่น ซื้อทองรูปพรรณ 1 บาท ในราคา 32,000 บาท
 3. กองทุนรวมทองคำ: ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อย ซื้อได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคาร ตัวอย่างเช่น ลงทุนในกองทุนรวมทองคำ 1,000 บาท
 4. ทองคำดิจิทัล: รูปแบบใหม่ ซื้อขายผ่านเว็บเทรด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและรับความเสี่ยงได้สูง

ข้อดีของการลงทุนในทองคำ

 • สภาพคล่องสูง: ซื้อขายได้ง่าย
 • สินทรัพย์ปลอดภัย: มูลค่าไม่ค่อยผันผวน
 • ป้องกันเงินเฟ้อ: รักษา purchasing power ของเงิน

ข้อเสียของการลงทุนในทองคำ

 • ผลตอบแทนไม่สูง: เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น
 • ค่าธรรมเนียม: มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
 • การเก็บรักษา: ทองคำแท่งต้องการพื้นที่เก็บรักษาที่ปลอดภัย

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทองคำ
 • เปรียบเทียบวิธีการลงทุน
 • เลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง
 • ลงทุนตามเป้าหมายและระยะเวลาที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล

คำศัพท์

 • ราคาทองคำ Spot: ราคาทองคำ ณ เวลาปัจจุบัน
 • ราคาทองคำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ราคาทองคำที่ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้า
 • ค่ากำเหน็จ: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายทองคำ
 • ค่าบล็อก: ค่าธรรมเนียมในการผลิตทองรูปพรรณ
 • มูลค่าหน่วยลงทุน: ราคาของกองทุนรวม

ตัวอย่าง

 • นาย A ซื้อทองคำแท่ง 1 บาท เก็บไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
 • นาง B ซื้อทองรูปพรรณ 1 บาท สวมใส่เป็นเครื่องประดับและเก็บออม
 • นาย C ลงทุนในกองทุนรวมทองคำ 1,000 บาท หวังผลตอบแทนระยะยาว
 • นาง D ลงทุนในทองคำดิจิทัล 500 บาท คาดหวังผลตอบแทนสูง

คำเตือน

 • การลงทุนมีความเสี่ยง
 • ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
 • ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

 • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุน

เพิ่มเติม

 • นักลงทุนควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาทอง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts