การทดสอบความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ของ iPhone 15 Pro Max มีความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max

ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ของ iPhone 15 Pro Max มีความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 2

การทดสอบนี้ดำเนินการโดย PhoneArena โดยใช้เครือข่าย 5G mmWave ของ Verizon ในสหรัฐอเมริกา พบว่า iPhone 15 Pro Max สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 1GB ในเวลาประมาณ 2.8 วินาที ในขณะที่ iPhone 14 Pro Max ใช้เวลาประมาณ 5.6 วินาที

ความเร็วในการดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเด็ม 5G บน iPhone 15 Pro Max ซึ่งใช้โมเด็ม Qualcomm Snapdragon X70 แทนโมเด็ม X60 บน iPhone 14 Pro Max

นอกจากนี้ iPhone 15 Pro Max ยังรองรับเครือข่าย 5G mmWave ใหม่ของ Verizon ซึ่งสามารถให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด 10Gbps

สรุปได้ว่า iPhone 15 Pro Max มีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ซึ่งทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

รายละเอียดการทดสอบ

การทดสอบนี้ดำเนินการโดย PhoneArena โดยใช้เครือข่าย 5G mmWave ของ Verizon ในสหรัฐอเมริกา ในการทดสอบนี้ PhoneArena ได้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 1GB จากเซิร์ฟเวอร์ของ Verizon โดยใช้แอปพลิเคชัน Speedtest by Ookla

ผลการทดสอบพบว่า iPhone 15 Pro Max สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 1GB ในเวลาประมาณ 2.8 วินาที ในขณะที่ iPhone 14 Pro Max ใช้เวลาประมาณ 5.6 วินาที

ความเร็วในการดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเด็ม 5G บน iPhone 15 Pro Max ซึ่งใช้โมเด็ม Qualcomm Snapdragon X70 แทนโมเด็ม X60 บน iPhone 14 Pro Max

นอกจากนี้ iPhone 15 Pro Max ยังรองรับเครือข่าย 5G mmWave ใหม่ของ Verizon ซึ่งสามารถให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด 10Gbps

ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงความเร็วในการดาวน์โหลด

นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเด็ม 5G แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ของ iPhone 15 Pro Max ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่:

  • ความแรงของสัญญาณ 5G
  • ความหนาแน่นของเครือข่าย 5G
  • ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับเสาสัญญาณ 5G

หากผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G mmWave ที่มีสัญญาณแรงและมีความหนาแน่นสูง ผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้เร็วยิ่งขึ้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts