การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก 02

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) คือภาวะที่ตัวอ่อนฝังตัวอยู่นอกโพรงมดลูก มักเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ (ปีกมดลูก) ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้ การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยพบได้ประมาณ 1-2% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด

สาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูกสาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูกยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยง ได้แก่

  • ประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูกเคยผ่าตัดบริเวณท่อนำไข่เคยมีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานท่อนำไข่ตีบหรืออุดตันเคยมีการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเคยมีการทำหมัน

อาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูกอาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูกมักเกิดขึ้นในช่วง 4-12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ อาการที่พบบ่อย ได้แก่

  • ปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งมีเลือดออกทางช่องคลอดคลื่นไส้ อาเจียนเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์นอกมดลูกหากไม่ได้รับการรักษา การตั้งครรภ์นอกมดลูกอาจแตกได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น

  • ตกเลือดในช่องท้องช็อคเสียชีวิต

การวินิจฉัยการตั้งครรภ์นอกมดลูกการวินิจฉัยการตั้งครรภ์นอกมดลูกสามารถทำได้โดยการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด และการตรวจอัลตราซาวด์การรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกการรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และความรุนแรงของอาการ การรักษาที่สามารถทำได้ ได้แก่

  • การรักษาด้วยยา Methotrexate : ใช้รักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 6 สัปดาห์การผ่าตัด : ใช้รักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีอายุครรภ์เกิน 6 สัปดาห์หรือมีอาการรุนแรง

การป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูกการป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูกสามารถทำได้โดย

  • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อตรวจหาและรักษาภาวะที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน : การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้

หากมีอาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts