การตักบาตรเทโว แตกต่างจากการตักบาตรปกติอย่างไร?

การตักบาตรเทโว แตกต่างจากการตักบาตรปกติอย่างไร 02

การตักบาตรเทโว เป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรที่เกิดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

คำว่า “เทโว” มาจากคำว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดพรรษที่ 7 หลังจากทรงตรัสรู้

ประวัติการตักบาตรเทโว

การตักบาตรเทโวมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา เมื่อถึงวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ เหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างพากันออกมาต้อนรับพระพุทธเจ้าอย่างอบอุ่น โดยนำข้าวสารอาหารแห้งมาถวายเป็นพุทธบูชา

ต่อมา ประเพณีตักบาตรเทโวก็ได้มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยพุทธศาสนิกชนจะพากันนำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าของวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า

วิธีการตักบาตรเทโว

การตักบาตรเทโวมีวิธีการเช่นเดียวกับการตักบาตรทั่วไป โดยพุทธศาสนิกชนจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรหรือปิ่นโต แล้วนำออกไปตักบาตรตามวัดต่างๆ โดยในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการจัดงานตักบาตรเทโวขึ้นตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะมีการแห่พระสงฆ์ออกบิณฑบาตในตอนเช้า ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมงานตักบาตรเทโวได้ตามวัดต่างๆ

ประโยชน์ของการตักบาตรเทโว

การตักบาตรเทโวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าในการเสด็จลงจากเทวโลกเพื่อโปรดมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอีกด้วย

นอกจากนี้ การตักบาตรเทโวยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน และร่วมกันทำบุญกุศล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts