การดื่มน้ำอัดลม กินเผ็ด เสี่ยง ‘กระเพาะอาหาร’ ทะลุ จริงหรือ ?

การดื่มน้ำอัดลม กินเผ็ด เสี่ยง กระเพาะอาหารทะลุ จริงหรือ 03

ไม่จริง ดื่มน้ำอัดลมและกินเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้กระเพาะอาหารทะลุ กระเพาะอาหารทะลุเกิดจากความผิดปกติของผนังกระเพาะอาหาร ที่ทำให้ผนังกระเพาะอาหารอ่อนแอลงและเกิดการทะลุออกสู่ช่องท้อง สาเหตุที่อาจทำให้กระเพาะอาหารทะลุได้ ได้แก่

 • โรคกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • การกินอาหารที่มีคมหรือแข็ง
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
 • การบาดเจ็บที่กระเพาะอาหารจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด

น้ำอัดลมและอาหารรสเผ็ดอาจกระตุ้นให้เกิดอาการแสบร้อนในกระเพาะอาหารได้ แต่ไม่ได้ทำให้ผนังกระเพาะอาหารอ่อนแอลงจนเกิดการทะลุ อย่างไรก็ดี ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมและกินเผ็ด เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้

การดื่มน้ำอัดลม กินเผ็ด เสี่ยง กระเพาะอาหารทะลุ จริงหรือ 01

อาการของกระเพาะอาหารทะลุ ได้แก่

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • มีไข้
 • ท้องเสีย
 • รู้สึกตัวสับสน

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะกระเพาะอาหารทะลุเป็นภาวะที่อาจถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสาเหตุของกระเพาะอาหารทะลุ เช่น

 • การดื่มน้ำอัดลมตอนท้องว่าง
 • การดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป
 • การกินเผ็ดเป็นประจำ

ความเชื่อเหล่านี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน จึงไม่ถูกต้อง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts