การจัดการรายรับ-รายจ่าย คู่มือสู่ความมั่นคงทางการเงิน

ทำไมการจัดการรายรับ-รายจ่ายจึงสำคัญ?

การจัดการรายรับ-รายจ่าย คู่มือสู่ความมั่นคงทางการเงิน 01

เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางการเงิน ช่วยให้เรา:

 • เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่าย: รู้ว่าเงินของเราไปไหนบ้าง
 • ควบคุมการใช้จ่าย: ป้องกันการใช้จ่ายเกินตัว
 • วางแผนการเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินและออมเงิน
 • สร้างความมั่นคง: เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

วิธีจัดการรายรับ-รายจ่าย

1. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย:

 • จดทุกบาททุกสตางค์: ไม่ว่าจะเงินจำนวนน้อยหรือมาก
 • แยกประเภท: แบ่งเป็น “รายรับ” (เงินเดือน เงินพิเศษ เงินออม) และ “รายจ่าย” (จำเป็น ส่วนตัว อื่นๆ)
 • จดอย่างสม่ำเสมอ: ฝึกวินัย จดทุกวัน ใช้แอปพลิเคชั่นช่วย

ตัวอย่าง:

ประเภทรายการรายละเอียด
รายรับเงินเดือน20,000 บาท
รายรับเงินพิเศษ5,000 บาท
รายรับเงินออม2,000 บาท
รายจ่ายจำเป็นค่าเช่า 5,000 บาท, ค่าอาหาร 3,000 บาท, ค่าน้ำไฟ 1,000 บาท
รายจ่ายส่วนตัวเสื้อผ้า 1,000 บาท, กาแฟ 500 บาท
รายจ่ายอื่นๆบริจาค 500 บาท

2. วางแผนการใช้จ่าย:

 • กำหนด “งบประมาณ”: แบ่งเงินตามประเภท
 • “รายรับ” ควรมากกว่า “รายจ่าย”: เหลือเงินออม
 • ยืดหยุ่น: ปรับแผนตามสถานการณ์

ตัวอย่าง:

ประเภทงบประมาณรายจ่ายจริงเหลือ
รายรับ27,000 บาท
รายจ่ายจำเป็น9,000 บาท9,000 บาท
รายจ่ายส่วนตัว1,500 บาท1,500 บาท
รายจ่ายอื่นๆ500 บาท500 บาท
เงินออม16,000 บาท16,000 บาท

3. หาวิธีลดค่าใช้จ่าย:

 • ประหยัดค่าอาหาร: ทำอาหารเอง ซื้อของลดราคา
 • ลดค่าเดินทาง: ใช้รถสาธารณะ ร่วมเดินทาง
 • เลือกซื้อของที่จำเป็น: เปรียบเทียบราคา หาโปรโมชั่น
 • หารายได้เพิ่ม: ทำงานเสริม ขายของออนไลน์

4. ใช้เครื่องมือช่วยจัดการเงิน:

 • แอปพลิเคชั่น: Happy Money, Spendee, Money Lover
 • เว็บไซต์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่าย:

 • ตรวจสอบแผนเป็นประจำ
 • ปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์
 • เรียนรู้จากประสบการณ์

การจัดการรายรับ-รายจ่าย เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ สิ่งสำคัญคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์

 • มีเงินออม: อนาคตที่มั่นคง
 • วางแผนการเงิน: เป้าหมายที่ชัดเจน
 • ความมั่นคง: ชีวิตที่ไร้กังวล

คำคม

“การออมเงินเป็นรากฐานของความมั่งคั่ง” – วอร์เรน บัฟเฟตต์

เริ่มต้นจัดการรายรับ-รายจ่าย

 • จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 • วางแผนการใช้จ่าย
 • หาวิธีลดค่าใช้จ่าย
 • ใช้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts