“กัดเล็บ” ป่วยทางจิตเวชจริงหรือ ?

กัดเล็บ ป่วยทางจิตเวชจริงหรือ 02

การกัดเล็บอาจไม่ได้เป็นสัญญาณของโรคทางจิตเวชเสมอไป แต่หากการกัดเล็บเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ อาจเข้าข่ายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder: OCD) ได้

ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) การกัดเล็บจะจัดว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำได้ หากมีอาการดังต่อไปนี้

 • มีความคิดหรือแรงกระตุ้นซ้ำๆ ที่จะกัดเล็บ
 • รู้สึกกังวลหรือคับข้องใจอย่างมากหากไม่สามารถกัดเล็บได้
 • พยายามควบคุมความคิดหรือแรงกระตุ้นดังกล่าว แต่ล้มเหลว
 • การกัดเล็บส่งผลกระทบต่อการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมทางสังคม

สาเหตุของการกัดเล็บนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 • ความเครียด
 • วิตกกังวล
 • อารมณ์แปรปรวน
 • นิสัยติดตัว
 • ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ เช่น โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD)

การกัดเล็บอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจได้ เช่น

 • เล็บผิดรูปหรือเป็นแผล
 • ปากเหม็น
 • เกิดการติดเชื้อที่เล็บหรือผิวหนังรอบๆ เล็บ
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ขาดความมั่นใจในตนเอง

หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการกัดเล็บบ่อยครั้งจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

การรักษาการกัดเล็บอาจทำได้หลายวิธี เช่น

 • การรักษาด้วยยา: แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยาต้านอาการวิตกกังวลเพื่อช่วยควบคุมอาการกัดเล็บ
 • การให้คำปรึกษา: นักจิตวิทยาอาจช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุของการกัดเล็บและหาวิธีจัดการกับอารมณ์หรือความคิดที่เป็นสาเหตุ
 • เทคนิคการผ่อนคลาย: เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การหายใจลึกๆ การนวด หรือการทำสมาธิ สามารถใช้ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวล ซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดเล็บได้
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกัน: การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ยาทาเล็บรสขมหรือปลอกนิ้ว อาจช่วยป้องกันไม่ให้กัดเล็บได้

การเลิกกัดเล็บอาจต้องใช้เวลาและพยายาม แต่หากสามารถเลิกกัดเล็บได้สำเร็จ จะช่วยให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts