กทม. เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านเข็ม เริ่ม 8 พ.ย

กทม. เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านเข็ม เริ่ม 8 พ.ย 02

นายแพทย์ชวินทร์ เมธีธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 1 ล้านเข็ม จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดให้กับหญิงอายุ 9-26 ปี ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง พบได้ประมาณ 6,000 รายต่อปี เสียชีวิตประมาณ 1,200 รายต่อปี

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 70% นอกจากนี้ วัคซีนยังช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งช่องปากและลำคอได้อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านเข็มของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หญิงอายุ 9-26 ปี ที่ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาก่อน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 อายุ 9-14 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน
 • กลุ่มที่ 15-26 ปี ให้ฉีด 3 เข็ม เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ห่างกัน 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างกัน 6 เดือน

หญิงที่มีอายุ 15-26 ปี ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาก่อน สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน และขั้นตอนการฉีดวัคซีน รวมทั้งจัดเตรียมวัคซีน อุปกรณ์ และสถานที่ฉีดวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ

นายแพทย์ชวินทร์ กล่าวย้ำว่า การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น หญิงอายุ 9-26 ปี ควรรีบไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคต

 • วัคซีนที่ฉีด: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ HPV-16, HPV-18, HPV-6 และ HPV-11
 • กลุ่มเป้าหมาย: หญิงอายุ 9-26 ปี ที่ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาก่อน
 • จำนวนเข็ม: หญิงอายุ 9-14 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน หญิงอายุ 15-26 ปี ให้ฉีด 3 เข็ม เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ห่างกัน 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างกัน 6 เดือน
 • สถานที่ฉีด: สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารเช้า
 • งดยาแก้อักเสบ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และยาต้านการแข็งตัวของเลือดก่อนฉีดวัคซีน 7 วัน
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีนใด ๆ

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

 1. แพทย์ซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น
 2. พยาบาลเตรียมวัคซีน
 3. แพทย์ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อไหล่ด้านซ้าย
 4. พยาบาลสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน

 • สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 70% นอกจากนี้ วัคซีนยังช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งช่องปากและลำคอได้อีกด้วย

ดังนั้น หญิงอายุ 9-26 ปี ควรรีบไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts